Patientsäkerhet

Som specialister på parallellströmningsdon har MANN+HUMMEL jobbat mer än 30 år inom branschen. Runt hela världen bidrar våra produkter till en ökad säkerhet för patienter som genomgår implantatoperationer och hjälper klinikerna att minska andelen postoperativa infektioner. Genom vår erfarenhet från tusentals projekt som genomförts runt vår jord har vi utvecklats till marknadsledare inom sterilluftssystem.

Då kraven för operationsrum höjs kontinuerligt ökar även kraven för godkännande- och kvalificeringsförfarandet. Det är därför som MANN+HUMMEL inte bara jobbar med produktutveckling utan även erbjuder projektledning åt sina kunder i inledningen av projektet såväl som att vi är behjälpliga med planering, utbildning och kvalificering.

Då det gäller att förverkliga en kunds krav så finns det ingen lösning som är för komplex. Tack vare vårt breda produktutbud och vår flexibilitet för kundanpassade lösningar så har vi möjlighet att erbjuda en unik lösning utformad efter kundens förutsättningar och krav. Vi har blivit en av de största och mest erfarna leverantörerna av sterilluftssystem för sjukhus och våra marknadsledande produkter utvecklas kontinuerligt genom våra erfarenheter och vårt kunnande. Vår långa erfarenhet och expertis har också möjliggjort för oss att medverka vid utvecklandet av nationella och internationella standarder.