Renrum

Produkter för sterila rum och lösningar för operationssalar från MANN+HUMMEL. Lär dig mer här.

Renrumsfiltrering är en kritisk applikation där det ställs höga krav på driftsäkerhet, prestanda och effektivitet. MANN+HUMMEL förfogar över ett brett sortiment och har lösningen på ditt problem. Utöver vårt sortiment av renrumsprodukter så erbjuder vi även hjälp med installation, filterbyten, mätningar, validering och kvalificering.

Oavsett om det handlar om kirurgi eller elektroniktillverkning, så har vi lösningar som har utvecklats för att klara de krav som ställs i respektive fall:

  • Operationsrum
  • Laboratorium
  • Bioteknik
  • Läkemedelsforskning
  • Renrum på sjukhus
  • Mikroelektroniktillverkning
  • Livsmedelsindustrin

Idag när energipriserna rusar och miljötänkande står i fokus är MANN+HUMMEL's produkter det energieffektivaste valet genom att de minskar driftkostnaderna och våra kunders koldioxidpåverkan.