Perfekt harmoni

Ledande energibolag är under hårt tryck för att anpassa sina fossilbränsledrivna kraftverk till allt hårdare miljökrav. Dessa organisationer inser nödvändigheten att använda den bästa teknologin som finns tillgänglig för att minska miljöpåverkan av kraftverk i överensstämmelse med ISO 14001.

Likaså har en allt mer förorenad värld en stor påverkan på dagens kraftverk då känslig utrustning riskerar att utsättas för luftburna föroreningar. Här spelar luftfiltrering en viktig roll då det gäller att skydda utrustning för kraftgenerering från miljön och vice versa.

Filter för luftintag skyddar den känsligaste utrustningen på en modern kraftstation mot nedbrytning orsakade av exponering för föroreningar utomhus, medan speciella processfilter förhindrar utsläpp av föroreningar, såsom smörjoljor i atmosfären.

MANN+HUMMEL har lösningen för att reducera miljöpåverkan av kraftverk genom systemlösningar såsom filter för ventilation av smörjoljetankar samt för att skydda utrustning för kraftgenerering med kompletta luftintagssystem från väderskydd till HEPA filter.