Längre Livslängd

I industri och förortsområden med höga nivåer av PM2.5 (partiklar ≤ 2.5 µm), orsakar partiklar mindre än 1µm fouling – dvs en tunn beläggning bestående av olja och sot vilken kontinuerligt påverkar kompressorstegets prestanda negativt och reducerar kraftverkets effektivitet.

Genom att filtrera bort mer än 80% av luftburet stoft och partiklar förhindrar högeffektiva filter för gasturbiner fouling (påväxt) på kompressorbladen men orsakar i många fall även ett undertryck i gasturbinens luftintag vilket påverkar gasturbinens prestanda och reducerar den producerade eleffekten. Därför är det mycket viktigt att även ta ett filtrets tryckfall i beaktande och genom att välja rätt gasturbinfilter kan man erhålla hög filtreringsgrad utan att minska effektiviteten.