Längre Livslängd

I industri och förortsområden med höga nivåer av PM2.5 (partiklar ≤ 2.5 µm), orsakar partiklar mindre än 1µm fouling – dvs en tunn beläggning bestående av olja och sot vilken kontinuerligt påverkar kompressorstegets prestanda negativt och reducerar kraftverkets effektivitet.

Genom att filtrera bort mer än 80% av luftburet stoft och partiklar förhindrar högeffektiva filter för gasturbiner fouling (påväxt) på kompressorbladen men orsakar i många fall även ett undertryck i gasturbinens luftintag vilket påverkar gasturbinens prestanda och reducerar den producerade eleffekten. Därför är det mycket viktigt att även ta ett filtrets tryckfall i beaktande och genom att välja rätt gasturbinfilter kan man erhålla hög filtreringsgrad utan att minska effektiviteten. 

Vårt Compatex sortiment består av tre modeller vilka alla saknar motstycke då det gäller långtidsprestanda, även i de mest extrema och krävande klimat och driftsförhållanden. Dessutom ger Compatex 15% lägre tryckfall vid bibehållet luftflöde och filtreringsgrad än jämförbara konkurrerande produkter.

Compatex TMP/C

Compatex TMP/C har nyligen blivit omdesignad för att bli styvare samt har nu även ett integrerat handtag för att underlätta hanteringen vid installation och borttagning. Compatex TMP/C är konstruerat för att minimera energiförbrukning och finns tillgängligt i 3 klasser (F7 till F9 enl. EN779), samt 3 varianter med olika filterarea.

Compatex TMP/C är genom sin väl beprövade design känd för driftssäkerhet och med ett marknadsledande bristningstryck. Excellent motstånd mot vatten och ett självdränerande system betyder att även i de våtaste miljöer ger Compatex TMP/C höga prestanda och driftssäkerhet. Compatex TMP/C har även en stabil och kompakt ultraljudssvetsad plastram.

Compatex TMPE

Compatex TMPE har samma utförande och fina egenskaper som Compatex TMP/C, men har EPA-klass för att motsvara högre filtreringskrav från högeffektiva gasturbinkraftverk. Compatex TMPE ger absolut skydd mot sub-mikron partiklar och finns tillgänglig i klasser från E10 till E12.

Du hittar mer information om Compatex TMP/C och Compatex TMPE på våra produktsidor.