Power Generation

Som företag strävar MANN+HUMMEL efter att bli den globala benchmarkleverantören av luftfilter för tillämpningar inom energiproduktion. Mer information här.

Luftfiltrering har en kritisk roll inom power generation (energisektor). Luftfilter skyddar de mest vitala delarna av systemen från slitage som orsakas av luftföroreningar, medan speciella processfilter förhindrar utsläpp av föroreningar, t.ex. smörjoljor.

MANN+HUMMEL siktar mot att bli den globala måttstocken för filter till powergen applikationer. Genom en god grundkunskap och erfarenhet inom detta område, fortsätter vi att utveckla lösningar för luftrening som överensstämmer eller överträffar de mest strikta krav när det gäller funktion, energibesparing och miljö.

Vårt produktsortiment för gasturbiner är oöverträffad, med ett stort urval av lösningar för slutanvändare, installations- och serviceföretag och OEM tillverkare av gasturbiner, dieselmotorer, kompressorer samt kärnkraft. Genom vårt nära samarbete med våra kunder har vi fortsatt att ta fram nya innovativa produkter som löser de problem som operatörerna dagligen drabbas av.

MANN+HUMMEL är förstahandsvalet för ledande turbin- och motortillverkare med ett produktsortiment som ökar prestanda på systemen genom avancerade luftintagslösningar vilka är energisnålare och erbjuder det bästa skydd mot miljörelaterade problem. Dessutom erbjuder MANN+HUMMEL ersättning och/eller ombyggnad av befintliga system vilket ger möjlighet att höja effektiviteten, reducera produktions- och underhållskostnader samt minimera miljöpåverkan.