Processluftsrening

Förbränning, skärande bearbetning, kemiska processer, materialhantering – industriella processer alstrar ett stort antal olika sorters föroreningar. Här är det mycket viktigt att skydda både den inre och yttre miljön mot dessa föroreningar samt att skydda ekonomiska tillgångar, naturen och till och med livet självt.

Det är här processluftsfiltrering och utsläppshantering kommer i förgrunden för att skydda miljöer både inom och utomhus från negativ påverkan från industriprocesser och att säkerställa att tillverkarna följer nationella och internationella riktlinjer.

Med anledning av den stora mängd av olika föroreningar som genereras av industriprocesser, har MANN+HUMMEL utvecklat ett anpassningsbart sortiment av lösningar för att kunna hantera alla typer av föroreningar i vilken driftsmiljö som helst. MANN+HUMMEL kan erbjuda lösningar för allt ifrån stoft och hälsovådliga partiklar till korrosiva gaser och odörer.