Problemlösning

MANN+HUMMEL har en lösning till varje filtreringsproblem. Stora partiklar, hög stoftkoncentration, små partiklar, hälsovådliga partiklar, droppar, korrosiva gaser och odörer. Vår produktportfölj är framtagen för att kunna erbjuda en produkt eller en kombination av produkter för att lösa ditt filtreringsproblem.

Lösningen på problemet börjar oftast när våra ingenjörer gör en fältundersökning för att mäta och analysera den befintliga miljön. Med utgångspunkt från detta kan ingenjören sedan utveckla och rekommendera den bästa och effektivaste lösningen.

Vi på MANN+HUMMEL är experter inom detta område och tar fullt ansvar från leverans och installation till drifttagning. Därigenom förenklar vi denna process för dig som kund – en leverantör, ett ansvar.