Oljedimma & Oljerök

ScandMist Är en ny generation av luftreningssystem som effektivt avskiljer olja, emulsioner och rök. En robust enhet som klarar drift dygnet runt under tuffast möjliga förhållanden Skapade av t.ex en modern maskin för skärande bearbetning. ScandMist överträffar internationella riktlinjer för hälsa och säkerhet och återför ren och filtrerad luft direkt till produktionslokalen.

ScandMist finns tillgänglig i ett stort antal olika standardenheter men kan också levereras som ett modulsystem där flera produktionsmaskiner är kopplade till en central enhet.

MANN+HUMMEL erbjuder nyckelfärdiga installationer inklusive fältundersökning och analys såväl som kompletta system för processventilation där ScandMist är en integrerad del.