Industri

Industriprodukter och system från MANN+HUMMEL uppfyller kraven i moderna tillverkningsprocesser. Läs mer här.

Lean produktion, just in time, förkortade ledtider, ökade krav på kontroll över kostnader – Dagens moderna tillverkningsprocesser ställer allt högre krav på produktionssystem och maskiner. Luftfiltrering är inget undantag.

Filtreringssystem för industriella tillämpningar måste klara av att vara i drift dygnet runt och klara ökade partikelmängder och samtidigt minimera kostnaden för service och underhåll.

MANN+HUMMEL's produktportfölj av filtreringssystem för industrin klarar just detta. Från oljedimavskiljare och stoftavskiljare till gasadsorptionsfilter för korrosiva gaser och kompletta system för processfiltrering, våra system och lösningar är konstruerade för att möta de behov som ställs på moderna produktionsprocesser och samtidigt säkerställa att människa och miljö skyddas utan minskad effektivitet.