Tjänster

En felaktig installation eller brist på underhåll av ventilationssystemet påverkar inte bara prestandan utan under vissa förhållanden kan det utgöra en direkt fara för de människor och den utrustning som det egentligen var tänkt att skydda. Därför är det av största betydelse att man är lika noggrann när man installerar och underhåller ventilationssystemet som när man först valde systemet.

Teknisk support

För att försäkra sig om att ditt ventilationssystem ska ha en optimal drift erbjuder vi teknisk support för ditt filtersystem. Genom att inspektera och utföra erforderliga tester och mätningar på plats kan vi förse er med en omfattande lägesrapport, redogöra för exakt skick på er utrustning och rekommendera förbättringar och åtgärder.

Denna rapport kan då utgöra underlag för kommande förbättringsarbete både avseende energiförbrukning, driftskostnader, servicevänlighet osv.

System för inspektion och övervakning av IAQ – Ren Luft

I syfte att fastställa och kontrollera renhet och funktion hos ditt system, kan MANN+HUMMEL ansvara för att regelbundet övervaka tillståndet av alla ingående komponenter i ditt ventilationssystem. En kontinuerlig uppföljning görs för att göra Er uppmärksam på eventuella försämringar innan de når en kritisk nivå som kräver omfattande och kostsamma åtgärder.

Renlighet och lagstadgat underhåll

Underhåll och inspektion av ventilationssystem försäkrar Dig, förutom att säkerställa att Ren Luft tillhandahålls, om en god driftsekonomi, lägre energiförbrukning osv. Exempelvis orsakar nedsmutsning av ett kylbatteri inte enbart en försämrad värmeöverföring utan ger även ett högre tryckfall som också det bidrar till en högre energiförbrukning. Nedsmutsning av alla komponenter i ett ventilationssystem ökar risken för bakteriell påväxt som i sin tur kan orsaka hälsorisker för de som vistas i den aktuella miljön.

Regelbundet och planerat underhåll bidrar alltså både till en god driftsekonomi och säkerställande om en god luftkvalitet.

MANN+HUMMEL's kunniga och erfarna personal kan alltid hjälpa dig med råd och tips om vad som krävs för att få och bibehålla ett bra inomhusklimat med effektiva ventilationssytem.

Anläggningsrevision

Våra erfarna ingenjörer kan besöka Er och göra en komplett översyn av Er anläggning samt förse Er med en detaljerad rapport som kan innehålla:

  • Möjlighet att minska kostnader
  • Optimering
  • LCC analys
  • Energibesparings analys
  • Filterbytesintervaller
  • Rekommendationer vid avfallshantering
  • Samt eventuella kostnader för förändringar av utrustningen