Energismart

Spara både pengar och vår miljö

Många företag inser fördelarna med att vara energieffektiva och ser hur de kan påverka miljön. Tyvärr förbises ventilationssystemen allt för ofta. Många organisationer vet att deras ventilationsaggregat spelar en viktig roll för att bli mer energieffektiva, medan andra inte inser möjligheterna att reducera energiförbrukningen. Detta kan man enkelt åstadkomma genom att välja rätt filter.

Ett luftfilter förbrukar energi pga. det luftmotstånd som uppstår. Detta tryckfall gör att fläkten måste arbeta hårdare för att förflytta luften. Om tryckfallet på filtret sänks behöver fläkten arbeta mindre för att förflytta luften och förbrukar mindre energi, förutsatt att fläkten är varvtalsstyrd. Att välja rätt filter kan sänka din energiförbrukning samt minska dina koldioxidutsläpp. I tester har våra Airpocket Eco sänkt tryckfallet med upp till 100 Pa per filtermodul. I ett ventilationsaggregat med 9 filter minskar Era koldioxidutsläpp med 2700 kg/år.

Fördelarna med minskad energiförbrukning är inte bara miljörelaterade. Med ständigt ökande elkostnader välkomnas alla framsteg inom effektiviseringen av energisparandet. Återigen, resultatet av att välja rätt luftfilter är imponerande, genom att sänka tryckfallet på ett genomsnittligt ventilationsfilter med bara en pascal sänks driftskostnaden med ca 20 kr/Pa. Om man då installerar ett ventilationsaggregat med nio filter kan energikostnaden sänkas med ca EUR 1.800.

Även om inköpspriset på ett energieffektivt luftfilter är högre så blir totalkostnaden oftast lägre. Beroende på vilket system som används så står inköpspriset på ett luftfilter vanligen för 19 % av den totala användningskostnaden medan energiförbrukningen står för 80%. Totalt sett kan ett dyrare filter ge en märkbar kostnadsbesparing.

Det är därför vi fokuserar oss mer på att minska energiförbrukningen på våra filter än på inköpspriset. Luftfiltren M5-F9 har certifierats av Eurovent Certita Certification. I vår strävan mot en bättre värld är alla våra filter designade för att ge optimal balans mellan filtreringseffektivitet och låga tryckfall. Kontakta oss för en privat energirådgivning med en av våra experter.

Eurovent 4/21 - Energieffektivitet