Industrieel

MANN + HUMMEL industriële producten en systemen voldoen aan de eisen van moderne productieprocessen. Lees er meer over.

Efficiënte processen, just-in-time, kortere doorlooptijden, strakke kostenbewaking – de moderne productiecentra stellen steeds hogere eisen aan de systemen die binnen deze centra worden gebruikt. Een luchtfiltersystemen vormt hierop geen uitzondering.

De filtersystemen voor industriële toepassingen dienen tegenwoordig vierentwintig uur per dag te kunnen functioneren en steeds grotere hoeveelheden van alle typen verontreinigingen te verwijderen. Gelijktijdig moeten de kosten voor de klant worden verlaagd en de werking van het filtersysteem een hogere efficiëncy realiseren.

De producten en systemen voor industriële toepassingen van MANN+HUMMEL komen volledig tegemoet aan al deze eisen. Van olienevel afscheiders en ontstoffingsfilters tot gasadsorptiefilters voor corrosieve gassen alsook complete filtersystemen, al deze producten zijn specifiek ontworpen om aan de hoge eisen voor moderne productiemethoden en industriële processen te voldoen. Ze zorgen voor een optimale bescherming van de gezondheid van medewerkers maar ook het milieu en de apparatuur, waarbij het verhogen van de productie niet uit het oog wordt verloren.