eco16

Kijk verder dan filterklasse

eco16 - Clean Air Management System

Als een industrie die voorziet in bescherming van zowel binnenlucht als buitenlucht tegen vervuiling, moeten wij inspelen op de ongekende veranderingen die zich op ecologisch gebied hebben afgespeeld in de afgelopen jaren. eco16 is een “Clean Air Management System” dat revolutionair is in de manier van denken over luchtfilters.

We hebben ons te lang gefocussed op de filter klasse. Energieverbruik drukt echter een steeds zwaarder stempel op zowel de financiële als de ecologische aspecten; een optimaal functionerend luchtbehandelingssysteem met de laagste energiekosten is de uitdaging waarvoor wij ons gesteld zien.

Tegelijkertijd zullen wij moeten accepteren dat de wereld waarin wij leven steeds verder vervuilt, de lucht die wij inademen wordt steeds meer verontreinigd. Een studie in Engeland heeft aangetoond dat verlagen van de concentratie PM 2,5 méér bijdraagt aan een langere levensverwachting, dan het uitbannen van passief meeroken en verkeersslachtoffers samen. Het belang van de keuze voor een luchtfilter dat voldoende bescherming biedt tegen dit soort verontreiniging is derhalve zeer groot.

Het dilemma dat zich hierbij aandient, is dat het energieverbruik van een luchtfilter toeneemt naarmate een hogere filterklasse wordt geselecteerd. Simpelweg een hogere filterklasse toepassen levert inderdaad schonere lucht op, echter tegen hogere energiekosten en uiteindelijk ook een grotere belasting van het milieu.

Waar het op neerkomt is dat het juiste midden moet worden gevonden tussen het gewenste binnenklimaat en de hierbij behorende, laagst mogelijke, energiekosten.

Dit wordt gerealiseerd met de eco16 methode van MANN+HUMMEL: een “Clean Air Management System” dat een gegarandeerd binnenklimaat (IAQ = Indoor Air Quality) op de meest efficiënte manier. Een zorgvuldige analyse van de locale behoefte en omstandigheden zijn de parameters waarmee met behulp van de eco16 methode de juiste balans wordt berekend tussen de verschillende hoofdcomponenten. Het resultaat is een luchtfiltersysteem, dat voldoet aan de locale eisen voor luchtkwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten, zowel voor u als voor het milieu.

Het klinkt eenvoudig, maar het rekenmodel dat nodig is om het grote aantal factoren, die elk hun eigen invloed op het energieverbruik hebben, te verwerken tot een eenduidige oplossing is zeer complex. Om deze reden hebben wij de eco16 methode voor het bepalen van luchtfilters voor het binnenklimaat gepatenteerd. Geen enkel ander bedrijf kan u deze service leveren.

eco16 dank zijn naam aan de 16 elementen waaruit de methode is opgebouwd. Elk element heeft zijn specifieke invloed en samen vormen zij de methodiek, waardoor het “Clean Air Management System” bruikbaar is voor elke toepassing en omgeving. Een zorgvuldige analyse van een groot aantal voorwaarden middels het speciaal voor dit doel ontwikkelde computerprogramma, maakt dat alle elementen worden meegewogen in de uiteindelijke oplossing. Hierdoor is het op maat gesneden voor de eisen, zoals die door de individuele klant worden gesteld.

De omvang van deze ondersteunende service kan door de gebruiker zelf worden bepaald. Wij bevelen een regelmatige controle van het binnenklimaaat aan als een minimum; uitbreiding van de service tot het niveau “Total Filter Management” is de meest uitgebreide vorm. In deze vorm verzorgt MANN+HUMMEL het gehele beheer over de luchtfilter- installaties, gedurende een afgesproken periode voor één vast bedrag. Wij verzorgen de levering en vervanging van de luchtfilters, alsook het onderhoud van de filterinstallaties met als doel het waarborgen van het binnenklimaat (IAQ) op het gespecificeerde niveau en bij het laagst mogelijke energieverbruik. Hierbij zijn de stoftechnische metingen en het afvoeren van gebruikte filters inbegrepen.

Bezoek onze eco16-sectie voor meer informatie eller contact ons.