Dienstverlening

Een verkeerd geïnstalleerd of onjuist onderhouden filtersysteem zal niet alleen problemen veroorzaken in termen van optimale prestaties, maar in sommige gevallen kan het leiden tot gevaar voor personen en apparatuur die het moest beschermen. Daarom is het belangrijk om dezelfde zorgvuldigheid in acht te nemen bij de installatie en het onderhoud van uw luchtfiltersysteem, die destijds werd gebruikt om het systeem te selecteren.

Levering, montage en afvoer

Als filterexperts beschikken onze technici over alle ervaring en expertise die nodig is om te kunnen waarborgen dat uw HVAC-filtersysteem op de juiste wijze is geïnstalleerd en optimaal functioneert. Als erkende afvalverwerkers kunnen wij u een verwijderingsdienst bieden voor het afvoeren van al uw oude HVAC-luchtfilters en deze verwerken overeenkomstig de voorschriften. Deze dienstverlening wordt aangeboden met alle bijbehorende documenten, zoals risicobeoordeling, verklaringen inzake de afvoermethode, alles vanzelfsprekend in overeenstemming met de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen.

Bewaking van filters

Om te waarborgen dat uw HVAC-filtersystemen optimaal blijft functioneren, bieden wij een uitgebreide dienst voor het monitoren van luchtfilters. Middels inspecties en testen ter plaatse verzorgen wij een volledig overzicht van de conditie van uw HVAC-filters, desgewenst aangevuld met aanbevelingen voor optimalisatie en/of verhoging van de prestaties.

Dit rapport kan zowel de historie als de actuele conditie van uw systeem weergeven, inclusief de ontwikkeling van de weerstand en een logboek van opgetreden storingen de daarvoor uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Het rapport kan ook dienen als signaal om filters te vervangen en vormt een hygiëne-overzicht ten behoeve van gezondheids- en veiligheidsdocumentatie. Met diverse programma’s voor monitoring van filters kunnen wij u steeds de ondersteuning bieden die door u wordt verlangd.

IAQ-systeeminspectie en bewaking (Indoor Air Quality = conditie binnenlucht)

Om de hygiëne en efficiency van uw systemen te waarborgen en/of te monitoren, kan Vokes Air eenmalig of op periodieke basis onderzoeken en/of inspecties uitvoeren aan alle onderdelen (LBK en luchtkanalen) van uw ventilatiesystemen. Een schriftelijk rapport signaleert potentiële storingsbronnen en aandachtspunten met betrekking tot slijtage, zodat tijdig actie kan worden ondernomen vóórdat kostbare herstel- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Handhaven van hygiëne en wettelijke controles

Het handhaven van de hygiëne van een ventilatiesysteem draagt niet alleen bij aan de luchtkwaliteit binnen een gebouw, maar waarborgt ook de ontwerpspecificaties voor het energieverbruik en de luchtstroom van een systeem. Een vervuilde koel- of verwarmingsbatterij vermindert niet alleen de thermische overdracht, maar de hogere weerstand vergt ook meer energie om de luchtstroom te handhaven. In principe vormen alle vervuilde componenten van het totale systeem, LBK, luchtkanalen, uitblaasornamenten,een potentieel risico op verhoogde bacteriegroei. Door besmetting van de toevoerlucht vormt het derhalve een bedreiging voor de gezondheid van het aanwezige personeel (sick building syndroom). Periodiek onderhoud draagt niet alleen bij aan het waarborgen van de efficiency en de hygiëne van een systeem, het is een voorwaarde om te voldoen aan de zorgplicht. De expertise van Vokes Air kan u helpen, om aan uw zorgplicht ten aanzien van de binnenlucht te voldoen door het borgen van een goed functionerend ventilatiesysteem.

Audit op locatie

Onze ervaren technici kunnen uw vestiging bezoeken om uw gehele systeem te beoordelen en een gedetailleerde analyse te verstrekken van elk deel van luchtbehandelingsunit. Deze audit geeft u gedetailleerde informatie over:

  • Mogelijkheden voor kostenverlaging
  • Aanbevelingen voor optimalisatie
  • Berekening van exploitatiekosten
  • Mogelijkheden voor energiebesparing
  • Vervangen van filters
  • Aanbevelingen voor afvoer van filters
  • De totale kosten voor uw vestiging

De rapportage is, waar nodig, aangevuld met additionele kosten. De indeling is opgesteld aan de hand van kostenplaatsen en budgetten en de planning van implementatie van de aanbevelingen.