Perfecte Harmonie

In volmaakte harmonie

Onder invloed van toenemende druk van buitenaf, investeren belangrijke energiebedrijven meer dan ooit in het milieuvriendelijker maken van energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen. Deze organisaties onderkennen het belang van toepassen van de meest vooruitstrevende technologie om de belasting van het milieu, overeenkomstig ISO 14001, terug te dringen.

Gelijktijdig heeft de toenemende luchtverontreiniging invloed op de exploitatie van energiecentrales, de kostbare machines worden bedreigd door atmosferische verontreinigingen. In deze situatie speelt luchtfiltratie een belangrijke rol bij het beschermen van de machines voor energieopwekking tegen de omgeving en tevens bij het beschermen van de omgeving tegen de gevolgen van energieopwekking.

De aanzuigluchtfilters beschermen de kostbare installaties van een moderne energiecentrale tegen slijtage door blootstelling aan verontreinigingen in de buitenlucht; speciale filters voorkomen dat schadelijke stoffen uit het proces, zoals smeeroliedampen, in de atmosfeer komen. Voor al deze toepassingen, gerelateerd aan energieopwekking, biedt MANN+HUMMEL het juiste filter.

  • Aanzuigluchtfiltersystemen - van aanzuigroosters tot EPA-filters, voor het zuiveren van de verbrandingslucht tot bescherming van de installatie 
  • Procesfilters - olienevelafscheiders ter bescherming van het milieu 
  • CO2 filters - ter bescherming van demiwater in opslagtanks met HEPA filters en aktief koolfilters