De perfecte balans

Gasturbines gebruiken enorme hoeveelheden lucht om brandstof te verbranden en via een generator elektriciteit te produceren. De aangezogen buitenlucht dient te worden gereinigd om beschadiging van de turbine als gevolg van verontreinigingen in de atmosfeer te voorkomen. Een effectieve filtratie van de lucht voor gasturbines is zeer belangrijk, maar bescherming is voor de exploitant van een centrale niet de enige afweging.

Een perfecte luchtfiltratie realiseert een optimale functionaliteit voor elk van de onderstaande aspecten:

  • Drukval over de filters – een lagere drukval levert een hoger uitgangsvermogen van de turbine (of een lager brandstofverbruik bij gelijkblijvend vermogen)
  • Filterefficiency – een hogere filterefficiency levert schonere lucht en vermindert de kans op beschadiging en slijtage van belangrijke turbineonderdelen, zoals de schoepen
  • Maximale berstdruk – voor de hoogst mogelijke veiligheid dient het filter tot destructie te worden getest, onder de meest extreme condities: hoge stofbelading en hoge vochtigheid als “worst case scenario”. Hierdoor weet de operator welke veiligheidsmarge hij heeft indien zich een calamiteit voordoet

Deze drie aspecten benadrukken de complexiteit bij de selectie van de juiste luchtfilters voor gebruik bij gasturbines. Om die redenen dient het kopen van luchtfilters niet te worden beschouwd als ‘winkelen bij een postorderbedrijf’.

Inzicht in en begrip van het subtiele evenwicht dat de turbine-operator zoekt, betekent dat de producent van luchtfilters een adviserende taak heeft bij het selecteren van de filters. Gerenommeerde filterproducenten zullen eerst gegevens verzamelen over de omgeving van de energiecentrale en deze toetsen aan de ervaring met langdurig gebruik van hun filters onder vergelijkbare condities. Vervolgens worden deze gegevens verwerkt in een computermodel om vast te stellen wat de standtijd van een bepaalde filtercombinatie zal zijn.

Dit dient echter geen statische benadering te zijn. Gedurende de jaren dat de centrale in gebruik is, zullen omgevingsparameters ongetwijfeld veranderen. De bouw van woningen en kantoren, alsook de aanleg van wegen, zijn klassieke voorbeelden van wijzigingen die invloed hebben op de locale luchtvervuiling. Deze wijzigingen zijn ook van invloed op de prestaties van de filters en een periodieke evaluatie (plus een evaluatie van de doelstellingen van de energiecentrale) is nodig om gedurende de levensduur van de turbine de optimale prestaties blijvend te kunnen garanderen.