Europa

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen aan info-oilsmoke@mann-hummel.com

ScandMist

Het probleem

Industriële processen die smeermiddelen combineren met sneldraaiende werktuigmachines, veroorzaken luchtvervuiling. De exacte samenstelling van deze vervuiling varieert aanzienlijk naar gelang het proces, maar bestaat waarschijnlijk uit een complexe mengeling van toxische verontreinigingen - inclusief olie, water, additieven, metaalafbijtmiddelen, bacteriën en meer.

Het is niet verwonderlijk dat blootstelling aan deze cocktail van verontreinigende stoffen nadelig is voor zowel de menselijke gezondheid als voor het milieu in ruimere zin. Contact tussen metaalbewerkingsvloeistoffen en de huid kan leiden tot dermatitis. En ernstiger: inademen van smeermiddeldamp of rook kan leiden tot een reeks aandoeningen van de luchtwegen, waaronder industriële astma en allergische alveolitis. Het is dus van vitaal belang om industriële vervuiling bij de bron aan te pakken, op het moment dat deze wordt veroorzaakt, om het risico voor werknemers en andere belanghebbenden te beperken.

De moeilijkheid ligt in het feit dat naarmate machinegereedschap sneller draait ter verhoging van de productiviteit, de aanvoer en druk van het koelmiddel ook toenemen. En als dit gebeurt, neemt het risico op problemen door olienevel en rook toe, hetgeen het verwijderen van dergelijke verontreinigingen des te belangrijker maakt.

Het antwoord

ScandMist is een reeks industriële luchtreinigers die een modulair filtersysteem gebruiken om olierook, olienevel en emulsiedampen te verwijderen voor een schone en veilige werkplaatsomgeving. ScandMist verwijdert dampen, emissies en andere schadelijke bijproducten van metaalbewerkingsprocessen bij de bron met een driefasig filtratieproces. De schone lucht wordt rechtstreeks naar de werkplaats teruggestuurd en overschrijdt de internationale gezondheids- en veiligheidsnormen voor blootstellingsgrenzen aan metaalbewerkingsvloeistoffen.

De ScandMist-luchtafvoer is van dezelfde kwaliteit als die die wordt gebruikt in klinische toepassingen, zoals operatiekamers. En met een voorfilterrendement van meer dan 95% wordt de uiteindelijke filterlevensduur gemeten in jaren in plaats van maanden. En daarom is ScandMist de beste in zijn klasse voor filtratieprestaties.

Deeltjesmaterie - schadelijk voor elk lichaam

Deeltjesmaterie (PM = particulate matter) is microscopische vaste of vloeibare stof in de lucht. Het kan door de mens voortgebracht of natuurlijk zijn, maar PM-concentraties zijn meestal het grootst in gebieden met hoge industriële activiteit. En daarom is het belangrijk om het effect te begrijpen dat PM op de gezondheid van uw werknemers kan hebben.

Eén op de negen sterfgevallen op wereldniveau wordt nu geassocieerd met luchtvervuiling en PM levert een belangrijke bijdrage aan dat aantal.

Wanneer openbare lichamen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, praten over luchtverontreiniging, spreken ze meestal in termen van PM10, PM2.5 en PM1 - dat wil zeggen fijnstof kleiner dan respectievelijk 10 μm, 2,5 μm en 1 μm. En daar is een goede reden voor. Het menselijk lichaam is in staat te voorkomen dat deeltjes groter dan 10 μm ons lichaam binnen dringen, maar kleinere deeltjes glippen door ons verdedigingssysteem - en hoever deze binnendringen, hangt af van de grootte.

PM1 gaat bijvoorbeeld door de longwanden heen en komt in de bloedbaan terecht, hiermee schade veroorzakend aan onze vitale organen - inclusief hartaandoeningen en verschillende soorten kanker.

PM1 - de grootste bedreiging bij het werken met machines

Hoge rotatiesnelheden, verhoogde proceswarmte en hogedrukkoelmiddelen zorgen ervoor dat machinale processen steeds fijnere aerosolen veroorzaken. In 2006 werd er een onderzoek door het Duitse sociale-ongevallenverzekeringsinstituut verricht betreffende de voortgebrachte vervuiling door een groot aantal machinale processen met verschillende koelmiddelen.

Deze vond dat PM1 het meest dominante deeltje was dat in alle processen werd gevormd (klopt).

De meeste verwijderaars van olienevel zijn alleen effectief ten aanzien van grotere deeltjes, met een diameter van ongeveer 10 μm. Maar ScandMist is effectief waar dit echt van belang is - met deeltjes kleiner dan een micron in diameter (PM1).

ScandMist combineert olie-coalescentiefilters met als laatste een HEPA-filterstadium (klasse H13 tot EN 1822) dat 99,95% efficiëntie biedt tegen deeltjes met een diameter van 0,3 μm. Met dit filtratieniveau is de uitgaande lucht van ScandMist klinisch schoon en waarschijnlijk van betere kwaliteit dan die buiten uw instelling. Dat betekent een veilige luchtkwaliteit voor uw werknemers en een oplossing voor uw veiligheid en gezondheid.

De grootte van deeltjes gevormd door verschillende processen en koelmiddelen kan variëren, maar PM1 is verreweg de meest voorkomende verontreiniging.

Verlaag uw energieverbruik

Sommige industriële filtersystemen zijn in feite gewoon afzuigsystemen die olienevel uit de buurt van de machine verwijderen en direct buiten de installatie naar buiten blazen. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook slecht voor uw portemonnee.

Het afzuigen van verontreinigde lucht van uw werkplaats naar buiten is het equivalent van het op volle snelheid laten draaien van de kachels met de ramen geopend. Het verwarmingssysteem werkt hard om de lucht te verwarmen, warmte die vervolgens via het filtersysteem naar buiten stroomt.

Omdat de door ScandMist gefilterde lucht zo schoon is, kan deze direct worden teruggeblazen in de werkplaats. Dat betekent dat u de cyclus van het continu verwarmen en deze warmte naar buiten blazen kunt doorbreken. En dat kan een dramatische impact hebben op uw stookkosten.

En ScandMist is ook energiebewust in gebruik, met EC-motoren die maximale prestaties leveren bij een lage energievraag - met een motor met gesloten circuit en standaard ventilatorsnelheidsregeling.

Blijf conform - zowel nu als in de toekomst

Er bestaan momenteel geen internationale of EU-normen voor aanvaardbare emissieniveaus voor olienevel. Maar een duidelijke toename van het bewustzijn van de impact op de menselijke gezondheid van het inademen van submicroscopische deeltjes heeft ertoe geleid dat veel landen hun eigen grenzen hebben gesteld. Dit is typerend voor het veranderende beeld in de rest van de wereld. Naarmate nieuw bewijsmateriaal over de gezondheidseffecten van blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen naar voren komt, nemen verantwoordelijke werkgevers maatregelen om werknemers te beschermen tegen industriële luchtverontreiniging.

De blootstellingslimieten betreffende olienevel zijn gebaseerd op de maximaal toelaatbare deeltjesconcentraties in mg / m³. Niveaus in Europa variëren tussen 0,2 mg / m³ in Zwitserland, 1 mg / m³ in Frankrijk en 0,5 tot 10 mg / m³ in Duitsland, afhankelijk van het koelmiddel.

ScandMist kan u helpen conform te blijven, zowel nu als in de toekomst. ScandMist overschrijdt alle voorgeschreven limieten voor blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen. En om conformiteit eenvoudig te maken, kunnen MANN + HUMMEL of onze ScandMist Expert-partners uw installatie inspecteren en een gedocumenteerd rapport over de luchtkwaliteit op uw locatie presenteren en een geoptimaliseerde filteroplossing aanbevelen voor zelfs de meest uitdagende omgevingen.

Het ScandMist-proces

Coalescentiefilter fase 1

In de eerste fase van ScandMist verzamelen meerdere lagen geplooid medium de olie of het koelmiddel, waardoor deze kan wegvloeien naar de basis van de eenheid. De filtermedia absorberen de olie niet, maar voegen deze samen tot steeds groter wordende druppels, totdat ze zwaar genoeg zijn om af te tappen.

Verontreinigde lucht stroomt door het filtermedium, waar oliedeeltjes worden aangetrokken door de oleofobe vezels. De oliedruppeltjes blijven botsen met de vezel en nemen toe in massa. Naarmate de oliedruppel groter wordt, wordt deze zwaar genoeg om tegen de luchtstroom in naar de basis van de ScandMist-eenheid te vloeien. Hier kan het worden verzameld of direct worden afgevoerd naar het carter van de machine.

Coalescentiefilter fase 2

De gefilterde lucht wordt vervolgens in fase twee door een tweede coalescentie-inrichting gevoerd, waar het proces wordt herhaald. Deze tweede coalescentie-inrichting heeft een hogere efficiëntie betreffende filtratie dan de initiële fase en vangt de kleinere oliedeeltjes die niet werden gevangen in de eerste fase.

Na deze tweede filtratiefase is de lucht gemiddeld tussen 95 - 98% vrij van olienevel.

Hepa-filter fase 3

De derde filtratiefase is ontworpen om de resterende lucht volledig te reinigen tot een standaard die veel hoger ligt dan de omringende omgevingslucht.

Met behulp van een HEPA-filter zorgt deze laatste fase ervoor dat fijne, submicrondeeltjes, sporen van olie, rook, bacteriën, pollen en sporen - vast komen te zitten en niet meer naar de werkplaats kunnen terugkeren.

ScandMist maakt gebruik van een H13 HEPA-filter (conform met EN 1822), dat een efficiëntie van 99,95% bij 0,3 μm biedt. Dit betekent dat in een werkplaatsomgeving alle gevaarlijke deeltjes effectief worden ingesloten en dat alleen klinisch schone lucht naar de werkplaats wordt teruggeblazen.

Bekijk de ScandMist-brochure voor meer informatie

Fasen één en twee verwijderen 95% van de emulsie en 98,5% van de onvermengde olie van 0,4 μm.


 

Kies uw ScandMist per toepassing

Metaalbewerking

Rubber en kunststoffen

Minimum Quantity Lubrication


 

ScandMist platforms met hoge capaciteit

ScandMist-platforms met hoge capaciteit beheren de emissies van oliedampen van een aantal CNC-machines en zijn met name gewild in grootschalige productieomgevingen die filtratiesystemen voor volledige productielijnen vereisen. Deze systemen met hoge capaciteit zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een lokaal ventilatiesysteem en kunnen werken met luchtstromen van 6.000 m³ / h tot meer dan 100.000 m³ / h.

Het aantrekkelijke van een ScandMist-systeem met hoge capaciteit ligt in zijn eenvoud; ieder is een volledig ontwerp op maat, maar bestaat uit een selectie van geïntegreerde standaard ScandMist-eenheden met één gemeenschappelijke inlaat en één gemeenschappelijke uitlaat. Deze modulaire aanpak stelt ons in staat om snel een systeem te ontwerpen dat eenmalig is en precies op maat gemaakt en aangepast aan uw vereisten, terwijl de technologie gebruikt wordt die in de praktijk zijn waarde heeft bewezen.

Elk ScandMist-systeem met hoge capaciteit is een geïntegreerde eenheid, met alle benodigde componenten om aan te sluiten op uw nieuwe of bestaande ventilatiesysteem. Dit kan aan uw wensen worden aangepast, maar het typische ScandMist-systeem met hoge capaciteit omvat:

  • ScandMist-filtratielagen in meerdere etappen
  • Systeemregelkast
  • Frequentieomvormer
  • Ventilator en motor met hoge capaciteit
  • Geluidsarm systeem

Aanvullende producten

Wij bieden een verscheidenheid aan bijbehorende apparatuur om ervoor te zorgen dat uw ScandMist-eenheid of -systeem optimale prestaties levert. Deze omvatten frequentieomvormers om de systeemdruk te regelen, oliepompcarters om de olie te verzamelen die door de ScandMist-eenheid wordt teruggestuurd en drukdetectors om het systeem in staat te stellen zich aan te passen aan de huidige omstandigheden van filterbelasting.

ScandMist werkt ook met veel producten van andere leveranciers, dus neem contact met ons op als u vragen heeft over compatibiliteit.

Adviesdiensten

Effectieve industriële ventilatie is cruciaal in de sterk gereguleerde industriële sector. Maar het is een ingewikkeld onderwerp, met verschillende vereisten, afhankelijk van uw productieproces en geografische locatie.

Om u te helpen bij het navigeren door deze complexiteit, bieden wij een reeks adviesdiensten gericht op industriële ventilatie. We kunnen naar uw locatie komen en de efficiëntie van bestaande filtersystemen meten. We bepalen de luchtkwaliteit in uw werkruimte en ontwerpen een oliedampsysteem dat is afgestemd op uw behoeften.

ScandMist Expert

We hebben een aantal zorgvuldig gekozen partners, die lokale distributie en inbedrijfstelling van ScandMist-systemen verzorgen. Deze ScandMist-experts worden geselecteerd op basis van hun expertise en ervaring en worden alleen aangesteld na een uitgebreide audit door MANN + HUMMEL om hun capaciteiten als ventilatie-ingenieurs te bepalen. Elke expert ondergaat uitgebreide producttrainingen uit om inzicht te krijgen in het ScandMist-productgamma en de optimalisatie van motoren, ventilatoren, regelsystemen en filterkeuzes voor alle mogelijke toepassingen.

Neem direct contact op met onze experts: Info-oilsmoke(at)mann-hummel.com