Operatiekamer

Operatorsystemen met laminaire stroming bieden maximale bescherming tegen verontreinigingen en andere filtratiesystemen.

Recirculatie Modules

Beschrijving

Een operatiekamer wordt via een centrale luchtbehandelingsunit voorzien van voorbehandelde lucht. De meeste ventilatiesystemen in medische centra werken tegenwoordig met een combinatie van buitenlucht en recirculatie lucht. Voor operatieruimten of kleine behandelkamers die moeten worden verbeterd of gerenoveerd, bieden recirculatie modules een uitstekende oplossing. Omdat in veel oudere gebouwen de ruimte ontbreekt voor grotere centrale luchtbehandelingsunits en luchtkanalen, zorgt de recirculatie module voor de extra benodigde lucht. De modules kunnen in het plafond (Optivent) of een wand (Optiwall) worden geïnstalleerd. De recirculatie module zorgt voor de gerecirculeerde lucht en de huidige of nieuwe luchtbehandelingsunit zal het aandeel aan buitenlucht lucht leveren.

Recirculatie modules bestaan uit drie delen:

 • Aanzuigkamer – met geïnstalleerde pluisafscheider, fijnstoffilter (F7), regeleenheid en (indien van toepassing) een koelbatterij
 • Ventilatiekamer - met ingebouwde geluidsdemping, ventilator en regelklep
 • Ondersteuning (alleen bij wanduitvoering) - voor de juiste aansluithoogte van de toevoer van recirculatielucht op de leiding in het tussenplafond

MANN+HUMMEL biedt Optivent-CG en CG³ voor installatie in het tussenplafond en Optiwall-CG en WUK voor montage in de wand.

Eigenschappen

 • Geen extra grotere kanalen en luchtbehandelingsunit nodig
  Aanpassen van bestaande systemen zonder aanvullende werkzaamheden of extra benodigde ruimte
 • Afzuiging (recirculatielucht) laag bij de vloer
  Voor een gedefinieerd, turbulentarm luchtstromingspatroon
 • Gebruiksvriendelijk regelsysteem
  Eenvoudige en exacte instelling van het benodigde luchtvolume
 • Laag geluidsniveau
  Recirculatie modules in de wand kunnen ook buiten de operatieruimte worden geïnstalleerd
 • Geen extra reiniging van de operatie ruimte nodig na uitvoering onderhoud
  Onderhoud aan in de wand gemonteerde recirculatie modules, kan van buiten de operatieruimte worden uitgevoerd
 • Lager energieverbruik
  Minimaal aandeel van buitenlucht vanuit de luchtbehandelingsunit
 • Voldoet aan alle eisen
  De recirculatie modules voldoen aan alle internationale normen en standaarden