Operatiekamer

Operatorsystemen met laminaire stroming bieden maximale bescherming tegen verontreinigingen en andere filtratiesystemen.

Optima-CG

Beschrijving

Optima-CG is een luchttoevoersysteem, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de huidige behoefte van moderne medische centra. Door de cirkelvormige basis levert Optima-CG een turbulentie arme, laminaire luchtstroom, waarbij door een lagere luchtvolume ook het energieverbruik wordt gereduceerd. Met de hoogste luchtzuiverheidsniveaus en conformiteit met internationale normen, biedt Optima-CG optimale presaties bij lagere exploitatiekosten.

De voorbehandelde lucht wordt in het Optima-CG systeem door HEPA-filters geleid en naar beneden uitgeblazen door een sterielluchtverdeler met een luchtsnelheid van 0,25 m/s naar de operatietafel. De dubbelbespannen sterielluchtverdeler (CG verdeler) produceert een stabiele, turbulentie arme, laminaire luchtstroom, gebaseerd op het verdringingsprincipe.

Verontreinigingen in het werkgebied worden direct door de luchtstroom meegenomen en via de pluisafscheiders op vloerniveau uit de operatiekamer afgevoerd.

Eigenschappen

 • Hoogste niveau aan luchtzuiverheid
  ISO-klasse 5 conform EN ISO 14644-1 (3.520 deeltjes/m³ ≥ 0.5 μm)
 • Lage kiemgetal
  < 10 KVE/m³
 • Gereduceerd energieverbruik
  Tot 30% lager vergeleken met rechthoekige en vierkante uitvoeringen
 • Stabiele, turbulentie arme, lamineaire verdringings luchtstroom
  Gewaarborgde verwijdering van alle verontreinigingen, deeltjes of kiemen uit het wondgebied
 • Cirkelvormige basis vergroot steriele veld
  Patiënt, operatieteam en instrumententafels bevinden zich permanent in de uiterst steriele luchtstroom
 • Voldoet aan alle acceptatietesten
  Lektest (DEHS test); bepalen steriele veld (in rust); belastingtest voor vaststellen van mate van bescherming; bepalen luchtstromingspatroon; overige eisen gesteld onder internationale normen, zoals DIN 1946-4, ÖNORM H6020, SWKI 99-3, HTM 03-01, enz.

Specificatie

Luchtverdeelkast
Ronde uitvoering vervaardigd uit aluminium, luchtdicht gelast, aan de onderzijde voorzien van een desinfecteringsmiddelen - bestendige coating (b.v. RAL 9010). Verzinkt staal is voor deze toepassing niet toegestaan.Voor stabiliteit van de constructie zijn boven op de drukkamer (buitenzijde) verstijvingsprofilen aangebracht. Verstijvingsprofielen aan de binnenzijde zijn om hygiënische en reinigingstechnische redenen niet toegestaan.

Filterniveau
De constructie voor het monteren van de filters is vervaardigd uit niet roestend dan wel geconserveerd materiaal. De blinddelen zijn vervaardigd uit aluminium, gasdicht gelast, bevestigingsnaden gasdicht afgewerkt met polyurethane. De HEPA filters worden met een, in het filterframe geïntegreerde, schroefverbinding lekvrij in het frame gemonteerd. Het gebruik van zwenkende, zelfcentrerende schroefconstructies is niet toegestaan.

HEPA filter
Het filterpakket is vervaardigd uit glasvezelpapier, gevouwen met draadverlijmde afstandhouders en wordt met polyurethane ingegoten in een stabiel frame uit geëxtrudeerd aluminiumprofiel. Voor afdichting een opgeschuimde EPDM pakking met gesloten cellen. Na demontage van de CG luchtverdeler, kunnen de filters vanuit de ruimte worden uitgebouwd en vervangen.

Luchtverdeler
De sterielluchtverdeler CG bestaat uit een raamwerk, dubbelzijdig bespannen met een microweefsel. Het raamwerk uit geëxtrudeerd aluminium is stromingstechnische geoptimaliseerd. Het uitblaasvlak van het plafondsysteem is opgedeeld in meerdere, zo groot mogelijke delen, demontabel vanuit de ruimte. De delen worden bevestigd middels een luchtdichte schroefverbinding. Los ingelegde of niet vastgezette verdelers zijn op grond van luchtdichtheid niet toegestaan. Om de afmetingen van de raamwerken zo groot mogelijk te houden, zijn voor de stabiliteit tussenverstijvingen nodig, breedte max. 15 mm. Een grotere breedte, maar ook het toepassen van verschillende microweefsels, maaswijdte of draaddikte, veroorzaakt ongelijke luchtsnelheden en zijn derhalve om luchtstromingstechnische redenen niet toegestaan.

Luchtuitblaas
De onderste laag microweefsel is bepalend voor de gelijkmatige luchtuitstroomsnelheid. Samen met de bovenste laag wordt een optimaal stromimgspatroon gereliseerd. De constructie van de verdeler is ontworpen om valse lucht en turbulentie te voorkomen. De randen passen nauwkeurig in het frame om kieren, waarin deeltjes zich kunnen ophopen, te vermijden.

Basisverlichting
In de luchtverdeelkast, direct boven de verdeler, zijn TL balken gemonteerd, beschermklasse IP20, gebaseerd op T16 technologie met ingebouwde electronische voorschakeling, aangesloten op de besturing van de OK tafel. Per ornament, buitenom, met afgeschermde kabel tot aan de klemmenkast. De klemmenkast is geïntegreerd in de luchtverdeelkast, aluminium, gasdicht afgelast en toegankelijk na demontage van de verdeler. Kunststof klemmenkasten, gemonteerd aan de buitenzijde van de luchtverdeelkast, zijn niet toegankelijk en worden om deze reden niet toegepast.

Pendel OK lamp
Doorvoeringen van de pendel door het filterframe en de verdeler zijn nauwkeurig afgestemd op de diameter van de pendel. De randen van deze doorvoeringen zijn maximaal 20 mm breed om ongunstige beïnvloeding van het luchtstromingspatroon te voorkomen. Om deze reden worden vierkante of rechthoekige doorvoeringen niet toegestaan. In de luchtverdeelkast, in de nabijheid van de pendel doorvoering, is een opening voorzien die toegang geeft tot de bevestiging van de pendel. Deze opening wordt afgedekt door een tweedelige afdekplaat.

Aarding
De aansluiting voor een aardleiding zit aan de buitenzijde van de luchtverdeelkast.

Flens
Rondom, aan de butienzijde van de luchtverdeelkast, is een flens voorzien als oplegprofiel voor het aanhelen van het verlaagde plafond.