Oplossingen voor openbare ruimtes

FAQ

Lees meer over de filterkubussen van MANN+HUMMEL

Algemene informatie

Waarom heeft MANN+HUMMEL de Filter Cubes ontwikkeld?

In veel Duitse steden worden de kritische waarden voor fijnstof en stikstofdioxide overschreden, wat gevolgen heeft voor de gezondheid van de stadsbewoners. MANN+HUMMEL heeft Filter Cubes ontwikkeld om op plaatsen met bijzonder vervuilde lucht de concentratie van verontreinigende stoffen te verminderen. Deze zijn in staat om met een zeer laag energieverbruik 80 procent van het fijnstof en stikstofdioxide uit de aangetrokken omgevingslucht te halen.

In het kader van een proefproject werden in november 2018 de eerste Filter Cube-zuilen geïnstalleerd in de Neckartor van Stuttgart om bewoners te beschermen en rijverboden te voorkomen. Na positieve resultaten bij het verminderen van fijnstofvervuiling, heeft MANN+HUMMEL de bestaande zuilen  in juli 2019 voorzien van nieuw ontwikkelde combinatiefilters. Deze maken het mogelijk om niet alleen fijne stofdeeltjes, maar ook stikstofdioxide uit de lucht te vangen.

Dankzij het succesvolle proefproject in de Neckartor is MANN+HUMMEL het eerste bedrijf dat het effect van de Filter Cubes wetenschappelijk heeft bewezen. Deze verificatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Technologisch Instituut van Karlsruhe en het Staatsmilieuagentschap van Baden Württemberg.

Ondertussen zijn door ons op 3 continenten 15 projecten geïnstalleerd en in gebruik genomen en hebben we 1.640.000m3 / uur buitenlucht gereinigd. Om dat in perspectief te plaatsen: dit is de hoeveelheid lucht die nodig is om de luchtbehoefte van 3.420.000 mensen per uur te dekken.

Hoe werken de Filter Cubes?

Met behulp van energiezuinige ventilatoren wordt door de Filter Cubes omgevingslucht aangezogen. Deze lucht wordt gefilterd met behulp van fijnstoffilters die gevaarlijke fijnstofdeeltjes uit de aangezogen omgevingslucht verwijderen. Als de waarden van stikstofdioxide of ozon ook te hoog zijn, worden zogenaamde combinatiefilters toegepast. Deze hebben een zeer effectieve filterlaag voor fijn stof gecombineerd met een speciale actieve koollaag. Door zijn grote oppervlak is de zeer poreuze actieve kool in staat NO2 zeer efficiënt te absorberen. Dit speciaal ontwikkelde filtermedium maakt een bijzonder hoge luchtdoorvoer mogelijk in combinatie met een zeer laag energieverbruik. 

De werking van de filterkolommen kan via een regeleenheid naar behoefte worden aangepast en zo reageren op de actuele luchtkwaliteit. Externe sensoren registreren lucht- en weergegevens, die vervolgens in een cloud worden samengevoegd en geanalyseerd.De effectieve straal van een kolom is 15-20 meter. Om binnen een bepaald wegvak een gebiedsdekkend effect te bereiken, is een netwerk van meerdere kolommen noodzakelijk waarbinnen de effectieve stralen elkaar overlappen. Hierdoor  kunnen binnen het voor personen relevante gebied (bijv. voetpaden) de luchtverontreinigende stoffen fijnstof en NO2 met wel 10-30% worden gereduceerd.

Waar worden fijn stof en stikstofdioxide (NO2) bijzonder gevaarlijk?

Volgens de WHO sterven er jaarlijks wereldwijd ongeveer 4,2 miljoen mensen aan luchtverontreiniging buitenshuis. De belangrijkste oorzaak is fijnstof (PM), dat diep in de longen kan doordringen en ziekten kan veroorzaken (zie in de grafiek links welke deeltjesgroottes gevaarlijk zijn voor ons lichaam).

Stikstofdioxide verergert allergieën, beschadigt de luchtwegen en kan bijdragen aan hartziekten.

Fijnstofverontreiniging is vooral relevant op bepaalde plaatsen binnen steden. Heel vaak zijn deze hogere emissies te vinden op punten waar zich veel mensen bevinden. Dit geldt voor grote verkeersknooppunten, metrostations, bushaltes of tunnels. De gezondheidsrisico's zijn op deze plaatsen bijzonder hoog.

Voor bepaalde groepen zijn de risico's van verontreinigende stoffen bovengemiddeld. Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en ouderen of kinderen zouden niet moeten worden blootgesteld aan verhoogde concentraties fijnstof of stikstofdioxide.

Schone lucht is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van het leven. Mensen willen schone lucht ongeachte waar ze ook studeren, werken, winkelen of hun vrije tijd doorbrengen, Niemand wil zich zorgen maken over fijnstofwaarden.

Bouw, kosten, elektriciteit

Van welk materiaal is het filter gemaakt?

Als alleen de reductie van fijn stof uit de omgevingslucht vereist is, worden hoogwaardige microvezelmedia deeltjesfilters gebruikt. Op verkeersknooppunten met een hoge stikstofdioxidebelasting worden zogenaamde combifilters gebruikt, die naast een zeer effectieve filterlaag voor fijnstof ook voorzien zijn van een speciale actieve koollaag. Deze laag scheidt het NO2 van de omgevingslucht door fysische adsorptie, chemische binding en katalytische reductie.

 

Wat kost een Filter Cube installatie?

Elke Filter Cube installatie is uniek, dus we kunnen geen standaardprijzen noemen. Het ontwerp (Filter Cube I, II, III) en het aantal Filter Cubes is afhankelijk van tal van factoren, zoals locatie, vervuiling, windcondities, etc. Voor specifieke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de onderaan de pagina vermelde contactpersonen. Zij zullen u voorzien van informatie specifiek voor uw projectomschrijving.

 

Hoeveel elektriciteit verbruikt een filterkolom?

Het energieverbruik van onze Filter Cube III bedraagt ca. 1.500 W/u. Dit is vergelijkbaar met een commerciële stofzuiger, maar dan wel met een honderdvoudige luchtdoorvoer.

 

Kan het met alternatieve energie worden gebruikt?

De filterkolommen hebben een stroomaansluiting nodig en kunnen niet zelfstandig worden gebruikt, bijvoorbeeld met brandstofcellen.

 

Hoeveel kubieke meter lucht reinigt een filterkolom per uur?

De luchtvolumestroom van een Cube III kolom is 14.500 m3/h. Dit komt overeen met een ruimte ter grootte van een voetbalveld met een hoogte van twee meter.

 

Hoe zwaar is een filterkolom?

Een Filter Cube III weegt ongeveer 1.000 kilogram.

 

Hoe groot is een filterkolom?

De filterkolommen zijn 3,60 meter hoog, hebben een voet van minder dan 1 m2 en bestaan elk uit maximaal drie op elkaar gestapelde kubussen. De afzonderlijke kubussen hebben elk een zijlengte van bijna een meter.

 

Hoe worden de gebruikte filters afgevoerd? Is het gevaarlijk afval?

De filters worden verwijderd als huishoudelijk afval overeenkomstig de bestaande regelgeving. Het is geen gevaarlijk afval omdat het in het filter gebonden fijn stof niet langer schadelijk is voor de gezondheid.

 

Ontstaat er bij verwijdering van de filters niet weer nieuw fijn stof? Hun verbranding, bijvoorbeeld?

Wij willen de vervuiling door fijnstof en stikstofdioxide op bijzonder verontreinigde plaatsen terugdringen. Met behulp van moderne scheidings- en katalysatortechnologieën vangen afvalverbrandingsinstallaties in Duitsland in overeenstemming met de milieuvoorschriften op grote industriële schaal gevaarlijke verontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en fijnstof af. Wat aan het eind overblijft is as dat op stortplaatsen kan worden gedeponeerd.

 

Effect en Bewijs

Binnen welke straal is het effectief?

De effectieve straal van een kolom is 15-20 meter. Om een gebiedsdekkend effect te bereiken binnen een bepaald wegvak, hebben we een netwerk nodig van meerdere kolommen met overlappende effectieve stralen. Zo kan een filtratieveld de luchtverontreinigende stoffen fijnstof en NO2 in het voor personen relevante gebied (bv. voetpaden) met 10-30% verminderen.

Dankzij het proefproject aan de Neckartor in Stuttgart is MANN+HUMMEL het eerste bedrijf dat dit effect in samenwerking met KIT en LUBW wetenschappelijk heeft kunnen bewijzen.

Bewoners en politiek

Welke geluidsemissie produceren de zuilen?

Afhankelijk van het plaatsingsgebied gelden verschillende eisen ten aanzien van de geluidswering. Deze zijn vastgelegd in een landelijke Technische Instructie voor Geluidswering (TA-Lärm). Onze filterkolommen voldoen aan de TA-geluidsvoorschriften.

Afhankelijk van hun ligging en de nabijheid van woongebouwen worden de afzonderlijke filters volgens de wettelijke voorschriften naar boven of naar beneden afgesteld.

Wij gebruiken ook technologie voor geluidsisolatie. We profiteren van ons akoestisch laboratorium en onze expertise in geluidsontwerp, die we hebben opgedaan in de auto-industrie.

Waarom zijn de filtersystemen precies naast de respectieve meetstations geplaatst? Zou dit de gemeten waarden niet gewoon verlagen en vervalsen?

De meetstations worden daar geïnstalleerd waar de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen bijzonder hoog is. Het risico voor de gezondheid van bewoners, voetgangers en weggebruikers is op deze plaatsen navenant hoog. De filterkubussen van MANN+HUMMEL verbeteren de luchtkwaliteit langs de wegvakken waar ze geplaatst zijn. Er is geen specifieke en punctuele invloed op de meetpunten.

 

Kunnen de Filter Cubes echt helpen om rijverboden te voorkomen?

De filterkolommen van MANN+HUMMEL maken deel uit van een totaaloplossing voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de betreffende steden. Samen met andere maatregelen die in hun plannen ter bestrijding van luchtverontreiniging zijn verankerd, kunnen onze zuilen op bijzonder verontreinigde locaties een effectieve bescherming bieden tegen fijnstof en stikstofoxide.

 

Verdere toepassingsgebieden

Kunnen de filterkolommen worden gebruikt in stations of ondergrondse treinen? Zijn er reeds proefprojecten gepland?

Op plaatsen met hoge emissieniveaus en weinig luchtverversing, zoals ondergrondse stations, loopt de menselijke gezondheid bijzonder veel gevaar. In bushaltes of treinstations worden mensen blootgesteld aan tijdelijk vervuilde lucht. Ook hier zou onze technologie kunnen worden gebruikt om de lucht te verbeteren en zo de gezondheid van voorbijgangers te beschermen. Verschillende Filter Cube-projecten bevinden zich in de plannings- en uitvoeringsfase. Daarnaast werken onze ontwikkelaars aan verdere toepassingen voor onder meer food courts, hotellobby's, luchthavenhallen en sportterreinen en aan de integratie van de technologie in bestaande infrastructuren.

 

Zijn uw vragen hiermee beantwoord?

Thomas Michalak
Sales & Business Development Manager | Public Air Solutions
Laura Montag
Manager Corporate Relations | Spokesperson