Oplossingen voor openbare ruimtes

Oplossingen voor openbare ruimtes

Onze filteroplossingen voor een betere luchtkwaliteit in steden

De uitdaging - verontreinigde lucht in steden

Wereldwijd hebben veel stadsbewoners te lijden onder het inademen van de hoge concentratie verontreinigende stoffen die in de omgevingslucht worden aangetroffen. Bronnen zoals verkeer en industrie veroorzaken hoge concentraties van stofdeeltjes en stikstofdioxide (NO2). In Duitsland en andere landen zijn de overschrijdingen van grenswaarden een voortdurende bron van discussie. In gebieden met veel verkeer of plaatsen met veel uitstoot en weinig luchtverversing is de blootstelling bijzonder hoog en zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid schadelijk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor drukke straten en metrostations. Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, ouderen of kinderen mogen niet worden blootgesteld aan hoge concentraties stofdeeltjes of stikstofdioxide. Zich omringen met schone lucht is noodzakelijk voor een goede levenskwaliteit. Het is belangrijk dat mensen tijdens het studeren, werken, winkelen of in hun vrije tijd omringd zijn door schone lucht.

Ook de Europese milieu-autoriteit EEA wijst op dit risico in haar Air Quality Report 2018:

Onze oplossingen voor een betere luchtkwaliteit in steden

Het werkt als volgt

Filter Cube's zorgen voor schone lucht
bij vervuilings hotspots

De modulaire Filter Cube van MANN+HUMMEL helpt de luchtkwaliteit te verbeteren op plaatsen met een hoge concentratie luchtverontreiniging – zoals verkeersknooppunten of drukke wegen. Zelfs op bijzonder gevoelige plaatsen zoals schoolpleinen, speelplaatsen of food courts helpt het gebruik van Filter Cube's de luchtverontreinigende stoffen efficiënt te verminderen. De Filter Cube-technologie kan ook worden geïntegreerd in bestaande infrastructuur zoals bushaltes of reclameborden (zie Filter Grid en Filter Square). 

De decentraal toepasbare Filter Cube's zijn in staat om meer dan 80 procent van de stikstofdioxide (NO2), ozon (O3) en fijnstof in de aangezogen omgevingslucht te binden. De kern van de technologie is een nieuw ontwikkeld combifilter, dat een filterlaag bevat die stofdeeltjes tegenhoudt. Door de grote inwendige oppervlakte van het aanvullende hoogporeuze actieve koolstofmedium worden NO2 en O3 zeer effectief geadsorbeerd bij een bijzonder lage drukval enenergieverbruik. 

Afhankelijk van de vereisten kunnen dankzij het modulaire systeem een aantal Filter Cube's boven op elkaar worden geplaatst om een filterkolom te vormen. Een filterkolom met drie Filter Cube's is in staat om 14.500 m³ lucht per uur te reinigen. De Filter Cube's zijn uitgerust met een intelligente mechatronische systeemarchitectuur. De beschikbare sensoren registreren zowel lucht- en weergegevens als het verontreinigingsniveau en sturen deze gegevens door naar een cloud. Op die manier regelt het filtersysteem zichzelf afhankelijk van de bedrijfs- en omgevingsrandvoorwaarden en bespaart zo energiekosten omdat de ventilator alleen draait wanneer dat nodig is.

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit van Filter Cube's

Al in 2018 werd de effectiviteit van de MANN+HUMMEL Filter Cube's bevestigd in een gezamenlijke studie met het KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Inmiddels is de effectiviteit van een grootschalige installatie van filterkolommen bewezen in langdurige proefopstellingen op de Neckartor in Stuttgart, Duitsland. Deze druk bereden hoofdweg was gedurende lange tijd een van de meest door fijnstof en schadelijke gassen vervuilde plaatsen in Duitsland. Meer gedetailleerde informatie over de procedure en de proefopstelling is te vinden in het eindverslag van het proefproject, dat is opgesteld in overleg met het Ministerie van Verkeer van Baden-Württemberg. 

In vergelijking met andere maatregelen uit de stadsplannen ter bestrijding van luchtverontreiniging, is de installatie van een Filter Cube-netwerk succesvoller dan gemiddeld. Maatregelen zoals de omschakeling van het wagenpark op elektrische voertuigen, de uitbreiding en bevordering van het fietsverkeer en het openbaar vervoer, software-updates en verkeersbeheer hebben slechts tot een minimalede encijferige marge in de reductie van stikstofdioxide geleid . Alleen rijverboden zouden ongeveer even doeltreffend zijn als de Filter Cube's, echter zou dit niet alleen het bestel- en pendelverkeer sterk beperken, maar zouden ook de consumenten wegblijven uit de stadscentra. Aangezien de Filter Cube's de lucht zuiveren zonder de verkeersstroom te beïnvloeden, zijn ze economisch vriendelijk en beschermen ze tegelijk de bewoners en voorbijgangers.
 

Voorbeeld van een Filter Cube-installatie

De eerste stap van het project is het onderzoek van de omgeving, die bijzonder hoge niveaus van verontreinigende stoffen vertoont. Onze deskundigen maken berekeningen voor elk van deze omstandigheden en overwegen verschillende maatregelen ongeacht of het nu gaat om een open gebied aan een drukke weg, een binnenplaats van een zakendistrict of een relatief gesloten metrostation. Ze gaan na waar de vervuiling door fijnstof en NO2 het hoogst is en hoe de verontreinigende stoffen zich door de lucht verspreiden. Daarna bepalen ze hoeveel Filter Cube's er nodig zijn en waar ze moeten worden geïnstalleerd in het betreffende gebied. Met behulp van een simulatie worden deze plannen intern getoetst en vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijk ingenieursbureau. 

Een Filter Cube vereist 1 m² ruimte en een stroomvoorziening. Afhankelijk van de locatie en de wensen van de klant kunnen een fundering en een dataverbinding worden opgenomen. Nadat de voorbereiding van de infrastructuur ter plaatse is voltooid, kan de installatie van de systemen beginnen. Dankzij een intelligente systeemarchitectuur regelt de Filter Cube zichzelf afhankelijk van de bedrijfs- en omgevingsomstandigheden. De exploitant kan de eenheden echter ook op afstand bedienen en naar behoefte toegang krijgen tot het systeem.

 

Technische datasheet          Bewezen doeltreffendheid          Brochure Filter Cube

Referentieprojecten

Stuttgart Neckartor

Stuttgart Neckartor

Duitsland: Filter Cube-installatie op de Neckartor, Stuttgart. Open atmosferisch filtratieveld in een straatgedeelte van 250 m met 23 Filter Cube II- en Cube III-eenheden.

Everland Resort Theme Park

Everland Resort Theme Park

Zuid-Korea: 8 Filter Cube's in het ingangsgebied van het attractiepark om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren

Bushalte in Indaiatuba

Bushalte in Indaiatuba

Brazilië: Filter Cube's bij de bushalte in Praca Dom Pedro.

Heilbronn Weinsberger Strasse

Heilbronn Weinsberger Strasse

Duitsland: installatie van 24 Filter Cube's III en 2 Filter Cube's I om omwonenden en voorbijgangers te beschermen en een verbod op dieselvoertuigen te voorkomen.

Shanghai, vestiging MANN+HUMMEL

Shanghai, vestiging MANN+HUMMEL

China: Studieproject in de vestiging van MANN+HUMMEL Shanghai aan de Xingqing Road, Jiading Industrial Zone.

Stuttgart Hohenheimer Strasse

Stuttgart Hohenheimer Strasse

Duitsland: installatie van 20 Filter Cube's II en III in een drukbezochte straat in het hart van Stuttgart.

Appartementencomplex in Gajaeul

Appartementencomplex in Gajaeul

Zuid-Korea: Installatie van 2 Filter Cube's om de bewoners te beschermen tegen het gevaar van fijnstof, vooral bij kinderen tijdens het spelen.

Stuttgart Pragstrasse

Stuttgart Pragstrasse

Duitsland: installatie van 10 Filter Cube's III om verontreinigende stoffen uit de omgevingslucht te verwijderen in een drukke straat.

Bleyle Complex in Ludwigsburg

Bleyle Complex in Ludwigsburg

Duitsland: Een school, kleuterschool, medisch centrum en verschillende bedrijven. De firma WOLFF & MUELLER wil de mensen beschermen tegen fijnstof door 3 Filter Cube's II te gebruiken.

Bengaluru in het Cubbon Park

Bengaluru in het Cubbon Park

India: Studieproject in het Cubbon Park in Bengaluru, Karnataka.

Urban Harbour in Ludwigsburg

Urban Harbour in Ludwigsburg

Duitsland: studieproject in Ludwigsburg. Filter Cube-technologie geïnstalleerd in een container op een drukke weg.

Fabriek MANN+HUMMEL in Ludwigsburg

Fabriek MANN+HUMMEL in Ludwigsburg

Duitsland: studieproject in de hoofdzetel van MANN+HUMMEL.

Fabriek MANN+HUMMEL in Indaiatube

Fabriek MANN+HUMMEL in Indaiatube

Brazilië: Filter Cube's in de fabriek van MANN+HUMMEL in Indaiatuba.

Persberichten

Een nieuw stofzuigerfilter

Een nieuw stofzuigerfilter

In Stuttgart worden stofzuigers geïntroduceerd die stikstofdioxide uit de lucht kunnen halen.

Voertuig is een gefilterde Chevy Bolt ev

Voertuig is een gefilterde Chevy Bolt ev

Er zijn een aantal transportgerelateerde vervuilers die gewoonweg niet te stoppen zijn.

Een 'stofeter' in Cubbon Park

Een 'stofeter' in Cubbon Park

Cubbon Park heeft nu een 'Dust Eater' die de omgevingslucht opzuigt en gezuiverde lucht uitstoot.

Verborgen kampioen bestrijdt fijnstof

Verborgen kampioen bestrijdt fijnstof

Het Duitse MANN+HUMMEL werkt aan een technologie om het schadelijke stof te filteren.

MANN+HUMMEL presenteert technologie om NO2-gehalte te verminderen

MANN+HUMMEL presenteert technologie om NO2-gehalte te verminderen

MANN+HUMMEL heeft vandaag op zijn hoofdkantoor in Ludwigsburg een technologie gepresenteerd die stikstofdioxidegehalte (NO2) vermindert.

MANN+HUMMEL presenteert technologie om NO2-gehalte te verminderen

MANN+HUMMEL presenteert technologie om NO2-gehalte te verminderen

MANN+HUMMEL heeft vandaag op zijn hoofdkantoor in Ludwigsburg een technologie gepresenteerd die stikstofdioxidegehalte (NO2) vermindert.

Contactpersonen

Thomas Michalak
Sales & Business Development Manager | Public Air Solutions