Nieuws

Luchtfilters och brandveiligheidsvoorschriften

dinsdag - 27 april 2021

Luchtfilters die voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften

Externe brandveiligheidsbeoordeling bevestigt dat MANN+HUMMEL  luchtfilters voor HVAC-systemen voldoen aan de nieuwste brandveiligheidsnorm EN 13501 klasse E.

Ludwigsburg/Sprockhövel, 27 april 2021 - MANN+HUMMEL luchtfilters voor ruimteventilatiesystemen voldoen aan de nieuwste brandveiligheidsnorm EN 13501 klasse E (normale ontvlambaarheid). Een externe brandveiligheidsbeoordeling bevestigt dat de MANN+HUMMEL-luchtfilters, zowel de afzonderlijke componenten als het filter als geheel, het risico van branduitbreiding of de ontwikkeling van rookgassen in geval van brand niet verhogen. "Om de efficiënte en vooral veilige werking van een HVAC-systeem te garanderen, moeten gebouwexploitanten naast de filter- en energie-efficiëntie zeker ook rekening houden met het feit of een luchtfilter voldoet aan de brandveiligheidsnorm EN 13501", verklaart Frank Spehl, directeur R&D Europa voor de divisie Life Science & Environment Air Filtration bij MANN+HUMMEL.

De brandveiligheid van ruimteventilatiesystemen in gebouwen wordt geregeld door EN 15423. Voor luchtfilters wordt daarin bepaald dat materialen volgens de EN 13501-1 moeten worden geclassificeerd met betrekking tot hun reactie bij blootstelling aan vuur

EN 13501 is in de plaats gekomen van DIN 53438, die ook nu nog in veel aanbestedingen wordt genoemd. EN ISO 11925-2 wordt nog steeds gebruikt als de basis voor testen, maar rookontwikkeling en druppelen worden nu ook geëvalueerd. Beide zijn belangrijke aanvullingen op de preventieve brandveiligheid die in de oude DIN 53438 niet in aanmerking werden genomen. Onderdelen die veel rook afgeven of druppelen bij verbranding verhogen het brandrisico voor mensen aanzienlijk. Vooral rook is gevaarlijker voor de mens dan de brand zelf, omdat het kan leiden tot rookvergiftiging en verstikking. Preventieve brandveiligheid krijgt aanzienlijk meer aandacht door EN 13501.

Contactpersoon

Sophie-Charlotte Kloiber
Junior Public Relations Manager