Nieuws

Schone lucht op de werkplek

donderdag - 01 augustus 2019

Heeft u ooit geprobeerd te werken op een zeer ongemakkelijke stoel? Of geprobeerd een gesprek te voeren met een collega in een omgeving met veel lawaai? Als het antwoord ja is, is de kans groot dat het veel moeilijker was dan normaal om werk gedaan te krijgen. 

Dat komt omdat het creëren van een veilige en comfortabele werkomgeving evenveel te maken heeft met productiviteit als met gezondheid en veiligheid. Als werkgever bent u misschien verplicht om ergonomische stoelen aan te bieden aan teamleden die lang moeten zitten en gehoorbescherming aan werknemers die in een lawaaierige omgeving werken. Maar commercieel gezien is dat ook verstandig. 

De Universiteit van Warwick in het Verenigd Koninkrijk heeft zelfs ontdekt dat gelukkige werknemers gemiddeld 12% productiever zijn1

Een van de belangrijkste factoren voor het comfort en de gezondheid van werknemers is schone lucht. Zowel de kwaliteit van de lucht als de hoeveelheid lucht die een ventilatiesysteem op een werkplek afgeeft, kan een aanzienlijke invloed hebben op het geluk, het welzijn, de productiviteit en de aanwezigheid van werknemers. Het HVAC-filtersysteem is bepalend voor deze twee luchtkwaliteitsfactoren.

Afgesneden afwezigheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie2 ademt 92% van de wereldbevolking onveilige lucht in. Maar hoewel "luchtvervuiling" beelden oproept van met smog gevulde stedelijke omgevingen, is luchtkwaliteit niet alleen een probleem van buiten. Binnenomgevingen zijn doorgaans 2 tot 3 keer meer vervuild dan buitenomgevingen. En aangezien we ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, speelt de kwaliteit van de lucht in gebouwen een grote rol bij onze gezondheid. 

Vooral als u actief bent in gebieden met plaatselijke hoge verontreinigingsniveaus, is het beschermen van uw team tegen gevaarlijke verontreinigende stoffen een deel van uw verantwoordelijkheid als werkgever. Maar het is niet alleen een kwestie van gezondheid en veiligheid, het is ook vanuit zakelijk oogpunt zinvol.

Luchtverontreiniging is elk jaar goed voor een verlies van ongeveer 225 miljard dollar aan arbeidsinkomen3. Hoewel u niets kunt doen aan de lucht die uw werknemers buiten het werk inademen, kan het zorgen voor een veilige luchtkwaliteit in uw gebouwen een drastisch effect hebben op het ziekteverzuim en de ziektecijfers. 

Dat betekent dat u de hoeveelheid stofdeeltjes die uw gebouw binnenkomen moet terugdringen met luchtfilters. Maar het is ook belangrijk om aan allergenen te denken. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk gaan er jaarlijks 3,2 miljoen werkdagen verloren door allergiegerelateerde afwezigheid4.
 

Vermindering van het sick building-syndroom

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen er, in het kader van de verbetering van de energie-efficiëntie, steeds beter geïsoleerde maar slecht geventileerde gebouwen. In deze nieuwe gebouwen was er minder frisse lucht en meer verontreinigende stoffen, wat leidde tot de eerste gevallen van het sick building-syndroom – waarbij gebruikers van de gebouwen last kregen van geïrriteerde ogen, hoofdpijn, hoesten en een beklemmend gevoel op de borst, wat direct te wijten was aan het binnenmilieu waarin ze verbleven. 

Het sick building-syndroom vormt vandaag de dag nog steeds een probleem. Een van de beste manieren om de effecten ervan tegen te gaan is de hoeveelheid lucht die uw gebouw binnenkomt te verhogen. Uit een onderzoek bleek dat een verhoging van de luchttoevoer van 12 l/s naar 24 l/s het ziekteverzuim op korte termijn met 35%5 deed afnemen. Deze studie schatte de waarde van een verhoogde ventilatie op US$ 400 per werknemer per jaar.

Verbeter de productiviteit en prestaties

Wanneer uw werknemers aan het werk zijn, zal een goede toevoer van schone lucht hen ook helpen productiever en efficiënter te zijn. 

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) onderzocht het verband tussen luchtkwaliteit en productiviteit door de typesnelheid en het aantal geproduceerde eenheden te vergelijken. Hieruit bleek dat slechte luchtkwaliteit en verhoogde temperaturen de prestaties consistent met 10%6 deden afnemen. 

In een andere studie, gericht op fabrieksarbeiders, kwam men tot de vaststelling dat een toename van 5 mg/m3 stofdeeltjes – een relatief kleine fluctuatie die niet ongebruikelijk was tijdens het onderzoek – de productiviteit met 3% deed dalen7

En luchtvervuiling heeft ook invloed op het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen door werknemers. Wetenschappers van Harvard ontdekten dat een verdubbeling van de ventilatie in een schone binnenomgeving de cognitieve prestaties met meer dan 100% deed toenemen8.

Wat kunt u doen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat een investering van slechts US$ 40 per persoon per jaar in de luchtkwaliteit binnenshuis resulteert in een toename van de productiviteit van de werknemers met US$ 6500.9 Maar zoals bij elke investering, moet u voor een maximaal rendement de juiste oplossing kiezen. 

Wat luchtfilters betreft is het relatief eenvoudig om de luchtstroom te verhogen of deeltjes op te vangen. De moeilijkheid ontstaat bij het combineren van beide. Als u de filtratie-efficiëntie verhoogt om de luchtkwaliteit te verbeteren, is de kans groot dat u de luchtstroom verstikt en de toevoersnelheid in gevaar brengt. Als u de andere kant op gaat en een filter kiest om een hoge luchtstroom te leveren, is dit meestal een filter met een lagere deeltjesafscheidingsefficiëntie die kan leiden tot een onveilige luchtkwaliteit. 

Het komt erop aan de gulden middenweg te vinden tussen de twee tegengestelde factoren – waarbij een voldoende toevoer van veilige lucht wordt geleverd tegen een maximale energie-efficiëntie. Om dat te bereiken, moet u kijken naar de omgeving waarin u werkt om te bepalen welk filtersysteem voor u het beste werkt. Dat is precies wat het eco16-programma van MANN+HUMMEL doet, door de luchtkwaliteit binnen en buiten uw gebouw te meten en vervolgens het ideale filtersysteem voor uw individuele gebouw te configureren. 

Een ander probleem is dat van de allergenen. Deze minuscule eiwitdeeltjes komen vrij wanneer pollen in contact komen met filtermedia. Conventionele luchtfilters laten vrije allergenen door in de luchtstroom. Dus, als u in een gebied werkt waar allergenen een probleem vormen, verlicht dan het lijden van uw werknemers met allergieën door te zoeken naar een speciaal filter zoals FreciousComfort dat vrije allergenen tegenhoudt en de groei van schimmels en bacteriën afremt.

1 New study shows we work harder when we are happy, Warwich University

2 World Health Organization, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, September 2016.

3 World Bank, The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action, June 2016.

4https://blog.firstcare.eu/allergy-awareness-week-ways-reduce-allergy-related-absence

5 Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints, Milton DK. Glencross PM. and Walters MD. 2000

6 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

7 Air pollution is making you worse at your job, Washington Post, November 2017

8 Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers, Harvard University, June 2016

9 Research shows if you improve the air quality at work, you improve productivity, The Conversation, May 2017