Nieuws

Binnenshuis is het misschien niet zo veilig als u denkt

maandag - 26 maart 2018

In 2017 hebben we ongeveer $ 100 miljard uitgegeven aan beveiligingsproducten voor commerciële gebouwen.1. Tegelijkertijd is de arbeidsgezondheid en -veiligheidsindustrie alleen al in de VS goed voor 6 miljard dollar2. Maar hoewel al dit geld goed besteed wordt om uw pand veilig te houden, is er een serieus en groeiend risico dat vaak over het hoofd wordt gezien wanneer het gaat om de werkplek.

Luchtverontreiniging is nu het vierde grootste overlijdensrisico3, en het gaat hier om zeven miljoen mensenlevens per jaar4. En hoewel de meerderheid van de sterfgevallen in China en India plaatsvindt, is luchtvervuiling een probleem dat bijna iedereen treft; 92% van de wereldbevolking ademt lucht in die onveilig wordt geacht door de Wereldgezondheidsorganisatie5. Maar het gevaar bevindt zich niet alleen in de buitenlucht.

 

Interne toxische omgevingen

Wanneer we denken aan luchtvervuiling, denken we aan grijze skylines en met smog overdekte steden. Binnenshuis wordt gezien als minder bedreigend - een veilige plaats om aan de giftige buitenlucht te ontkomen. Maar van die zeven miljoen sterfgevallen als gevolg van vervuilde lucht, is meer dan 60% het gevolg van luchtvervuiling binnenshuis4.

En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste zijn we het grootste gedeelte van de dag binnenshuis - ongeveer 90% van ons leven- dus een vervuilde lucht binnenshuis heeft een aanzienlijk grotere invloed op ons welzijn. Ten tweede is de luchtkwaliteit binnenshuis meestal slechter dan buiten. Luchtvervuiling binnenshuis is gemiddeld ongeveer twee tot vijf keer hoger dan buitenshuis6.

Dat komt omdat de muren die ons omsluiten geen ondoordringbare hindernis vormen voor vervuilde lucht. Iedere keer dat een deur, raam of ventilatierooster wordt geopend, stroomt verontreinigde buitenlucht binnen. En eenmaal binnen, zitten deze verontreinigende stoffen gevangen - vooral in de nieuwe luchtdichte, energie-efficiënte gebouwen.

Deze gevangen, vervuilde buitenlucht vermengt zich met de verontreinigde stof binnenshuis uit bronnen zoals verf, meubels, commerciële activiteiten, koken en schoonmaakproducten. Het resultaat is een cocktail van verontreinigende stoffen die bij inademing kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten, variërend van astma tot hartaandoeningen en verschillende vormen van kanker.

 

Een kwestie van gezondheid en veiligheid

Net zoals historische asbestblootstelling vandaag de dag nog altijd problemen voor bedrijven veroorzaakt, hebben organisaties de zorg om werknemers en mensen die hun kantoren gebruiken te beschermen tegen blootstelling aan luchtvervuiling. Wat kunt u doen om de mensen die gebruikmaken van uw gebouw te beschermen nu de luchtvervuiling verslechtert?

 

Bewust blijven

Normaal blijven handelen tijdens periodes van hoge luchtvervuiling is niet raadzaam. Er zijn enkele eenvoudige stappen die u kunt nemen om de schadelijke effecten van vervuilende stoffen te beperken, zoals het beperken van buitenactiviteit en het openen van ramen en het verhogen van de luchtstroom uit gefilterde HVAC-systemen. Maar om te weten wanneer u moet handelen, is het belangrijk om u bewust te blijven van het niveau van luchtvervuiling in uw omgeving. De OurAir-app voor smartphones van MANN+HUMMEL geeft de luchtvervuiling op uw locatie weer in realtime en biedt aanbevelingen voor stappen die u kunt nemen om de risico's in uw gebouw te beperken.

 

Controleer uw verdedigingsmechanismen

Luchtfilters bieden de beste bescherming tegen luchtverontreiniging, maar kunnen die bescherming alleen bieden wanneer ze correct functioneren. Vaak worden filters geïnstalleerd en vervolgens vergeten totdat de lucht in het gebouw merkbaar verslechtert of een servicebedrijf opbelt over het vervangen van de elementen. Tegen die tijd is het mogelijk dat de filters beschadigd zijn en vervuilde lucht doorlaten. Het is dus belangrijk om filters periodiek te controleren om er zo zeker van te zijn dat de elementen in goede staat verkeren en naar behoren werken. Controleer ook of de filters die u heeft geïnstalleerd de juiste maat hebben - een onjuist afgesteld filter biedt weinig tot geen bescherming.

 

Kies de juiste hulpmiddelen om de klus te klaren

Zorg er ten slotte voor dat het niveau van filtratie klopt voor uw gebouw. Als de filtratie-efficiëntie te laag is, kan vervuilde lucht het gebouw binnenkomen, HVAC-systeemonderdelen beschadigen en de interne luchtkwaliteit aantasten. Als de filtratie-efficiëntie te hoog is, kan het filter de luchtstroom verstikken, wat leidt tot slechte recirculatiesnelheden, onaangename binnenomgevingen en hogere bedrijfskosten.

Ons eco16-programma kan de perfecte filterconfiguratie voor uw systeem identificeren. We analyseren uw bedrijfsomgeving, luchtkwaliteitsbehoeften en luchtverontreinigingsniveaus binnen en buiten uw gebouw om op deze manier een filtersysteem te creëren dat een veilig niveau van luchtkwaliteit garandeert, en dat tegen de laagst mogelijke kosten voor de levensduur van het filter. Bezoek onze eco16-filterbeheersysteempagina voor meer informatie…

 

1 Global Commercial Security Market Size Expected to Exceed USD 187 Billion by 2023, Today in Finance, mei 2017

2 Occupational Health & Workplace Safety Services in the US: Market Research Report, Ibis World, november 2016

3 BBC, Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says, februari 2016

4 Wereldgezondheidsorganisatie, 7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution, maart 2014.

5 Wereldgezondheidsorganisatie, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, september 2016.

6 EPA, Total Exposure Assessment Methodology (TEAM) Study, 1985.