Selectie hulp

De onderstaande vragen helpen u bij het kiezen van een luchtfilter. De vragenlijst bevat niet alle aspecten, maar schenkt aandacht aan onderwerpen die belangrijk zijn bij het maken van een keuze. Neem voor meer informatie of ondersteuning door een productspecialist s.v.p. contact met ons op.

Toepassing

Waar wordt het filter voor gebruikt? Op onze segmentpagina kunt u zien voor welke toepassingen wij geschikte filtratieoplossingen bieden.

Welk soort verontreinigingen moet worden gescheiden?

Het soort verontreiniging, deeltjesgroote, concentratie, waarmee het filter te maken krijgt, zijn belangrijke factoren voor de geschiktheid van een filter. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Kenmerkende verontreinigingen.

Filtratieniveau

Bij het selecteren van een filter is dit de eerste afweging: de filter efficiency die de betreffende omgeving schoon genoeg maakt en tegen een acceptabele drukverlies. Met onze adviserende expertise kunnen wij u ondersteunen bij het bepalen van de juiste balans tussen filter efficiency en drukverlies, om zo het resultaat van het filterproces te optimaliseren. Neem voor meer informatie s.v.p. contact met ons op.

Omgevingscondities

Binnen onze productassortimenten is elk filter ontworpen voor een specifieke toepassing. De omgeving waarin het filter zal worden gebruikt, vormt een belangrijk aandachtspunt en is een bepalende factor voor de keuze. Dient het filter bestand te zijn tegen hoge temperaturen? Wordt het filter geplaatst in een vochtige omgeving? Zo ja, dan dienen specifieke productvarianten te worden gekozen.

Wordt het filter na de gebruik verbrand?

Als het filter wordt gebruikt voor het filtreren van giftige of schadelijke stoffen, dan dient het na de gebruiksduur via verbranding te worden vernietigd. In een dergelijke situatie kiest u een filter dat geen metalen delen bevat en daardoor gemakkelijker verbrandt.

Welk drukverlies is acceptabel?

Bij bepaalde toepassingen is het drukverlies van een filter van invloed op de prestaties van het gehele systeem; bij andere toepassingen speelt het drukverlies nauwelijks een rol. Welk effect heeft het gebruik van een filter met een groter drukverlies op uw systeem?

Hoeveel stof moet het filter opnemen?

Zal uw filter worden blootgesteld aan een hoge concentratie stofdeeltjes? Heeft u een filter nodig met een lange levensduur? Zo ja, dan zal een zakkenfilter wellicht beter voldoen dan een paneelfilter en is een compact filter wellicht nog beter.

Wat voor filterafmetingen heeft u nodig?

Wij produceren een reeks standaard afmetingen die gebruikelijk zijn binnen de industrie, maar voor veel van onze producten geldt dat wij ook aangepaste afmetingen kunnen vervaardigen die zijn afgestemd op uw systeem. Neem voor meer informatie s.v.p. contact met ons op.

Heeft u een filterframe of een filterbehuizing nodig?

Om maximale prestaties van het filter te waarborgen, heeft u wellicht een filterframe of een filterbehuizing nodig. Wij leveren diverse producten voor de meest ideale oplossing. Klik hier voor een kleine selectie van onze filterbehuizingen.