What are you looking for?
Please choose region, country and your language
Χημικά φίλτρα αέρα

Χημικά φίλτρα αέρα

Μάθετε γιατί το χημικό φιλτράρισμα είναι τόσο σημαντικό!

Χημικά φίλτρα αέρα με ενεργό άνθρακα κατά των τοξικών αερίων και οσμών

Γνωρίζατε ότι ο εσωτερικός αέρας μπορεί να είναι πολλές φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό αέρα και ότι οι άνθρωποι περνούν μερικές φορές περισσότερο από το 90% της ζωής τους σε εσωτερικούς χώρους;* Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, επτά εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρύπανση - τόσο από τον εξωτερικό όσο και από τον εσωτερικό αέρα**. Ενώ το φαγητό και το ποτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ο καθαρός αέρας δεν είναι ακόμα.

Όπως το νερό και η τροφή, έτσι και ο καθαρός αέρας είναι απαραίτητος για όλα τα έμβια όντα. Οι αέριοι ρύποι, όπως τα τοξικά αέρια ή οι οσμές, δυσχεραίνουν τη ζωή μας, οδηγούν σε μειωμένη αποδοτικότητα στην εργασία και στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να μας αρρωστήσουν. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα μέσω ατομικά βελτιστοποιημένων μέσων φιλτραρίσματος είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που προλαμβάνει τα προβλήματα υγείας, αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και επίσης μειώνει το κόστος σε πολλές παραγωγικές διαδικασίες.

* Πηγή: https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality
** Πηγή: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

Εφαρμογές

Τα προϊόντα μας

Τα χημικά φίλτρα χρησιμοποιούν συνήθως ενεργό άνθρακα, εμποτισμένου με χημικούς καταλύτες και μη και οξειδωτικά μέσα για την εξουδετέρωση επιβλαβών αέριων ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών ενώσεων, των οσμών και των οξειδίων του αζώτου. Με τον τρόπο αυτό, τα φίλτρα αυτά εξαλείφουν τις οσμές, τις μυρωδιές και την τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση, αποτρέπουν τη διάβρωση και προστατεύουν πολύτιμα προϊόντα, διαδικασίες ή αντικείμενα.

Πώς λειτουργεί το χημικό φιλτράρισμα

Η φυσική αρχή της προσρόφησης είναι η κύρια λειτουργία των μέσων φιλτραρίσματος. Εδώ, τα μόρια συσσωρεύονται στην επιφάνεια ενός στερεού μέσω των δυνάμεων έλξης Van-der-Waals. Αυτή η αντιστρεπτή διαδικασία λειτουργεί καλύτερα, όσο μεγαλύτερο είναι το μόριο και όσο υψηλότερο είναι το σημείο βρασμού του μορίου. Για ελαφρά μόρια με πολύ χαμηλά σημεία βρασμού χρησιμοποιούμε την αρχή της χημειορόφησης για να τα εξαλείψουμε από τον αέρα. Κατά τη διαδικασία αυτή, το μόριο αντιδρά με την επιφάνεια του μέσου φιλτραρίσματος και συνδέεται με αυτήν μη αναστρέψιμα.

Τα στερεά που χρησιμοποιούμε ονομάζονται προσροφητικά και χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη εσωτερική τους επιφάνεια, η οποία δημιουργείται από ένα περίπλοκο σύστημα πόρων (π.χ. ενεργός άνθρακας, silica gel ή ρητίνες ιοντοανταλλαγής). Για παράδειγμα, ένα κουταλάκι του γλυκού (περίπου 6 g) ενεργού άνθρακα έχει εσωτερική επιφάνεια 7,140 m2., δηλαδή το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου της FIFA. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των μορίων οσμών είναι της τάξης του 1 nm, υπάρχει πολύς χώρος για τη δέσμευση των ρύπων από τον μολυσμένο αέρα εντός των πόρων του άνθρακα.

Function of molecular filtration

Έχουμε τη λύση σε αυτά τα προβλήματα

  • Το χημικό φιλτράρισμα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση οξέων, βάσεων, αερίων, οσμών ή αρωμάτων
  • Προστατεύει τη ζωή και τις υλικές επιφάνειες
  • Βελτιώνει την υγεία, αυξάνει τα κίνητρα και την απόδοση
  • Αυξάνει την παραγωγικότητα των μηχανημάτων και των προϊόντων
  • Ελαχιστοποιεί το CO2
  • Τα φίλτρα προσρόφησης απομακρύνουν επιβλαβείς ουσίες, π.χ. από καθαρούς χώρους ή αποτρέπουν τις οσμές στην κουζίνα

Περισσότερες πληροφορίες

Επικεντρωνόμαστε στην επεξεργασία του αέρα προσαγωγής, στη διήθηση του αέρα ανακυκλοφορίας και στον καθαρισμό του καυσαερίου για την απομάκρυνση οσμών και ρύπων και την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ξέρατε

Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα βιώσιμο προϊόν.

Για τα χημικά φίλτρα, λαμβάνεται από το κέλυφος καρύδας η ανανεώσιμη πρώτη ύλη. Κατά τη χρήση, ο ενεργός άνθρακας λειτουργεί σαν ένα είδος μοριακού διχτυού ασφαλείας για τα αέρια και τις οσμές. Αυτά εναποτίθενται στη μεγάλη εσωτερική επιφάνεια του ενεργού άνθρακα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται προσρόφηση.

Σε αντίθεση με τα κλασικά φίλτρα σωματιδίων, τα οποία πρέπει να πεταχτούν όταν κορεστούν, ο ενεργός άνθρακας μπορεί να επανενεργοποιηθεί με θερμότητα, έτσι ώστε να μην παράγονται απόβλητα. Για παράδειγμα, τα κεραμικά μας φίλτρα κυκλοφορίας αέρα για απορροφητήρες κουζίνας μπορούν να αναγεννηθούν αρκετές φορές στο φούρνο σε θερμοκρασία περίπου 200 βαθμών Κελσίου.