Produktion

Gør sikkerheden bedre. Reducer energiudgifter.

Udfordringen

For producenter af alle typer af produkter vil udfordringen med luftforurening fokusere på tre områder - sundhed og sikkerhed for medarbejdere, beskyttelse af miljøet og sikring af proceseffektivitet. 

Uanset om det er dampe, støv, tåge eller stænk, er det sandsynligt, at mindst en af dine processer genererer en eller anden form for lokaliseret luftforurening. Behandlingen af forurenet luft inden i og omkring dit produktionsudstyr er af afgørende betydning, så eksplosivt støv, maskinafslibning, forurenende luftarter eller giftige farer ikke kan skade hverken dit maskineri eller dine medarbejderes sundhed. Men det kan være en dyr affære, når det gælder vedligeholdelse og energiforbrug.

 Og man skal gøre sig de samme overvejelser i forhold til det generelle miljø. Du står formentlig over for strenge regler om begrænsning af din påvirkning af økosystemet rundt om din facilitet. Filtreringssystemet - om det er via HVAC-filtre eller et dedikeret udsugningsanlæg - vil beskytte miljøet, så du overholder reglerne. Men hvis dit system er ineffektivt, ikke korrekt konfigureret eller i forfald, står du måske over for høje driftsomkostninger, dårlige resultater eller et brud på reglerne. 

Men luftforurening er ikke kun et spørgsmål om overholdelse af regler. For mange producenter kan luftkvaliteten i deres produktionsfaciliteter have direkte indflydelse på produktkvaliteten - med forurenende stoffer, der øger nedetider og sinker færdiggørelsen af slutproduktet. Derudover kan dårlig luftkvalitet også føre til højere driftsomkostninger. Rengøring, vedligeholdelse, nedetid, medarbejdermoral og meget mere kan påvirkes negativt af luftbårne forurenende stoffer.

operational costs too. Cleaning, maintenance, downtime, employee morale and much more can all be negatively affected by airborne pollutants.

 

Løsningen

Luftfiltreringsløsninger fra MANN+HUMMEL hjælper dig med at håndtere udfordringerne med ren luft til moderne produktion. Vores luftfiltre kan sikre, at du overholder de stadigt mere strenge regelkrav, beskytte miljøet og medvirke til helt ny driftseffektivitet. 

Vores HVAC-filtre leverer effektiv filtrering ved den lavest mulige energiudgift. Vores ScandMist-sortiment af industrielle luftrensere leverer uovertruffen beskyttelse mod dampe fra metal-, plastik- og gummiprocesser. Og vores ATEX-klassificerede filtersortiment begrænser risikoen ved at arbejde med eksplosive materialer - så du overholder reglerne og sikrer dine ansatte.

 

Casestudie biler

Find relaterede produkter

Olietågefiltre

Olietågefiltre

Virusfri luft

Virusfri luft

HEPA-opgradering til HVAC-filtrering

HEPA-opgradering til HVAC-filtrering

ATEX Filters

ATEX Filters

Præ-filtre

Præ-filtre

Finstøv-filtre

Finstøv-filtre

Højeffektive filtre

Højeffektive filtre

Molekylære filtre

Molekylære filtre

Elproduktionsfiltre

Elproduktionsfiltre

Luftfilter-kabinetter

Luftfilter-kabinetter

Kontakt os

Kontakt os Har du brug for flere oplysninger eller rådgivning? Du kan sende os en direkte besked eller kontakte vores kontorer nedenfor

 

Kontakt os