Kommercielle bygninger

Beskyt bygningens brugere. Reducer sygdom. Reducer energiforbrug.

Udfordringen

Værdien af et hvert aktiv bestemmes ved at sammenligne den opnåede fordel, med udgiften ved at opnå den. En kommerciel bygning er ikke anderledes. Bygningen skal levere et miljø, der maksimerer produktivitet og effektivitet. Udgiften er omkostningerne ved at holde den i drift. 

Som en del af bygningen kan ventilationsanlægget maksimere effektiviteten og værdien af produktet. 

De fleste moderne kommercielle bygninger har dårlig luftcirkulation, med tætte og lukkede vinduer for at øge energieffektiviteten. Dette medfører ofte lange transportveje for luftbehandling. Røg, støv, pollen og andre skadelige partikler kommer ind i bygningen - og skader den indendørs luftkvalitet.

 Mange af brugerne i en kommerciel bygning tilbringer omkring en tredjedel af deres tid i dette indeklima. Så luftkvaliteten på stedet vil have en væsentlig effekt på disse menneskers moral og sundhed.Den vil også have betydelig indflydelse på deres produktivitet og præstation, mens de er i bygningen. Forskning har vist, at dårlig luftkvalitet og høje temperaturer sænker præstationen med op til 10%. Det er også kendt, at dårlig indendørs luftkvalitet er medvirkende til et øget medarbejderfravær. 

Det første forsvar mod forurenende stoffer, der kan hindre præstation og føre til fravær, er luftfiltreringssystemet. Det kan også hjælpe dig med at sænke udgifterne.

 Klimaanlægget står for hele 50% af det samlede energiforbrug i en gennemsnitlig kommerciel bygning. Heraf går en tredjedel til luftfiltreringssystemet. Det betyder, at HVAC-luftfiltrene, du vælger, påvirker omkring 15% af dit samlede energiforbrug. Så valget af det rigtige filter kan påvirke både dine driftsomkostninger og din evne til at nå fastlagte mål om energieffektivitet betydeligt.

 

Løsningen

HVAC-løsninger til luftfiltrering fra MANN+HUMMEL giver et effektivt forsvar mod luftbåren forurening. Vores filtre skaber rene, sunde og behagelige miljøer, der er rare at opholde sig i, fri for distraktion og forurenende stoffer, der forårsager sygdom. 

Alle vores filtre er designet til også at levere maksimal energieffektivitet. Men for at opnå den perfekte balance mellem filtreringseffektivitet og energiforbrug, vil vores eco16-filterstyringsprogram  designe det ideelle filtersystem til dit individuelle driftsmiljø. Vi måler forureningsniveauer inden i og uden for din bygning og fastlægger den filterkonfiguration, der giver et sikkert niveau af luftkvalitet til den billigst mulige pris - hvor vi tager hensyn til energi-, indkøbs-, opbevarings-, installations- og bortskaffelsesomkostninger i processen.

1 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

Find relaterede produkter

Virusfri luft

Virusfri luft

HEPA-opgradering til HVAC-filtrering

HEPA-opgradering til HVAC-filtrering

ATEX Filters

ATEX Filters

Præ-filtre

Præ-filtre

Finstøv-filtre

Finstøv-filtre

Højeffektive filtre

Højeffektive filtre

Molekylære filtre

Molekylære filtre

Luftfilter-kabinetter

Luftfilter-kabinetter

Kontakt os

Kontakt os Har du brug for flere oplysninger eller rådgivning? Du kan sende os en direkte besked eller kontakte vores kontorer nedenfor

 

Kontakt os