Terminologi

AktivkulfiltreUdnytter et komposit kulstof materiale til at fjerne gasser og lugt fra luften. Carbotex gas adsorption filtre...
AdsorptionOpfangning af forurenende gasforme eller dampe ved fysiske og kemiske processer.
AHU**Air Handling Unit
Et system bestående af en ventilator og kanalsystem, hvor et filter er placeret f.eks varmevekslere, luftfugter mv.
Air FlowMængden af luft, der passerer gennem filteret i tidsenhed.
LuftfilterEn enhed designet til at fjerne svævestøv fra luften.
ArrestanceEt mål for evne til at fjerne et standardiseret test støv fra luften. Udtrykt som en vægtprocent.
ASHRAE**American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
En brancheorganisation, der sætter en standart for virkningsgrad.
Lomme/PosefiltreEt udvidet overflade filter hvor mediet er i lommer, der kan være selvbærende eller støttes af luftstrømmen gennem dem. Lomme/Posefiltre...
SprængtrykEn luftstrømningshastighed, som overstiger det maksimale tryk og får filteret til at briste.
Udskiftelig Filter SystemEt filter, som kan udskiftes med nye medier uden at skulle ændre hele rammen. Micratex V Udskiftelige Filter System...
RenrumEt renrum, er et miljø, der typisk benyttes til fremstilling af medicin eller videnskabelig forskning, som har et lavt niveau af miljø-forurenende stoffer, såsom støv, luftbårne mikroorganismer, aerosoler partikler og kemiske dampe. Et renrum har et kontrolleret niveau af forurening, der er angivet med antallet af partikler per kubikmeter af en bestemt partikelstørrelse. Sådanne miljøer kræver normalt HEPA eller ULPA niveauer af filtrering.
CoalescerEt filter, som fjerner de mindre vanddråber fra luften.
Grov StøvPartikler, som er større end 10 m og let synlige med det blotte øje.
KompaktfiltreEt udvidet overflade filter, hvor mediet er plisseret (typisk i en 2 eller 4 V-design) for at skabe et større filtreringsområde. Kompaktfiltre...
Deep PleatMedier, der er foldet i højere pleating formationer ved brug af metal separatorer så høj støvkapacitet kan opnås.
DHC**Dust Holding Capacity
Mængden af støv, der tilbageholdes af filteret op til det endelige trykfald.
DiffuserEn mekanisk enhed, der er designet til at distribuere luften i en uni-directional retning.
DownstreamLuftretning efter filtrering.
EffektivitetForholdet mellem antallet af partikler der tilbageholdes (af filteret) udtrykt i procent.
Elektrostatisk filterFiltreringssystem - ved hjælp af elektrisk ladede plader og en elektrisk ladet tråd, vil give en indikation når den passerer partiklerne, så disse vil blive tiltrukket af pladerne.
EUROVENTBrancheforening, der regulerer HVAC branchen gennem uafhængige test af fabrikanters filtre og andre HVAC dele mod deres krav.
UdsugningsluftLuft, der udsuges fra en bygning.
Face VelocityLuftstrømhastighed divideret med face arealet af et filter, udtrykt i meter/sekund.
SheddingSe Fibertab.
Filter OmrådeDet effektive areal af mediet, hvorigennem luften kan passere.
FilterklasseEt udtryk, der angiver en række filter egenskaber målt i henhold til procedurerne i EN 779 eller EN 1822.
FilterrammerDen udvendige del af et filter, som medierne forbindes til. Fås i en række forskellige materialer, der passer til enhver anvendelse.
FilterhuseneEnheder til montage af filteret. Filterhuse...
Afsluttende FilterDen sidste filter i et multi-trins filtreringssystem.
Endeligt trykfaldTrykfaldet hvor filterets præstation måles. Også det punkt, hvor det anbefales at udskifte filteret.
Fint støvPartikler, som er mellem 1 og 10 ìm, og næppe synlig.
PakningEn liste der løber rundt på forsiden af filterrammen for at sikre, at ingen luft undslipper omkring filteret i AHU.
Glasfiber MedierEn medie lavet af glasfiber. Besidder lav elektrostatisk opladning og er underlagt faren for downstream fibertab.
Fedt FiltreFiltre der typisk anvendes i køkkener til at opretholde hygiejnestandarder. Også ofte et sundheds- og sikkerhedskrav. Disse filtre indsamler fedt og er normalt tilgængelige i permanent eller vaskbare formater.
HEPA**High Efficiency Partikelemissioner Air
Et filter med en MPPS på mellem 85 til 99,995%, og bedømt på H-klasse EN1822. Også kendt som absolut filtre. HEPA-filtre...
HVACHeating, Ventilation and Air Conditioning
IAQ**Indoor Air Quality
Indendørs luft kvalitet.
BrændbartEt filter, der kan blive totalt tilintetgjort ved forbrænding. Brændbare filtre er almindeligt anvendt til applikationer, der håndterer farlige materialer, der skal destrueres.
Laminar FlowSe Uni-directional Flow.
LCC**Life Cycle Cost
De samlede omkostninger afholdt i løbet af et filters levetid. Dette omfatter ikke blot købspris og installations omkostninger, men også den energi, der anvendes til at drive ventilatoren, bortskaffelse og andre forbundne omkostninger. I mange tilfælde kan et filter med en højere oprindelig købspris, have en lavere LCC end et billigere filter, fordi det lægger mindre belastning på ventilatoren eller bare holder længere. Vi kan tilbyde en personlig beregning af LCC for din installation, gratis, så kontakt os for yderligere information.
IndtagEt filter, der fungerer som en barriere mod vand, ved at stoppe og derefter dræne væsken væk fra et indtag.
Mekanisk FiltrationEn metode til filtrering som er baseret på forskelle mellem fibrene i medierne, som er mindre end de partikler der stoppes.
MedierDet materiale, hvorigennem luften passerer under filtreringen.
Medie pads og RullerFiltermateriale, der skal indsættes i en filter ramme. Leveres typisk i enten rulle form eller tilskåret størrelse. Filtermedier...
MigrationFlytning af indsamlet støv i filteret, i retning af luftstrømmen.
Mini pleatMedier, der har været foldet op i mindre formationer, så det har fremragende filtreringsegenskaber.
MPPS**Most Penetrating Particle Size
Den maksimale partikel diameter, som vil trænge igennem filtermediet.
Nanofyne+™ TechnologyEn revolutionerende teknologi, varemærkeregistreret af MANN+HUMMEL, som bruger nano-fibre (fibre af mindre end 1 ìm i diameter). Nanofyne+™-teknologi betyder, at et filter kan tilbyde et utroligt lavt trykfald uden at kompromittere effektiviteten. Revo II...
DriftstemperaturDen temperatur, som et filter er i stand til at operere i.
UdeluftLuften, som endnu ikke er at gået igennem nogen form for filter.
PanelfiltreFiltre, der består af flade eller plisseret medie packs, omgivet af en ramme (normalt pap, plastik eller metal). Panelfiltre...
Plisseret / læg/pleatsFiltermateriale som er dannet i ensartede figurer.
Pre-filterBrugt i fler-trins-applikationer for at fjerne større partikler. Pre-filtre skal ofte bruges til at beskytte de mere effektive filtre i næste fase og forlænger deres levetid.
TrykfaldForskellen i trykket mellem to punkter, umiddelbart opstrøms og nedstrøms, hvor et filter transporterer en luftstrøm. Også kendt som modstand eller differenstryk.
Recirkuleret luftLuften, som har været igennem en applikation eller AHU og skal genbruges.
Relativ fugtighedNiveauet for fugtighed, hvor et filter kan fungere. Udtrykt som en procentdel af den maksimale mængde vanddamp, der må være til stede.
Safe Change SystemEt forseglet filterhus, der gør det muligt at skifte filtre, i et beskyttende system. Det fjerner muligheden for, at de tilfangetagne partikler bliver frigivet i det omgivende miljø. Benyttes især ved filtrering af skadelige, giftige og radioaktive stoffer i nukleare, biologiske og kemiske applikationer. NSC Sikker Change System...
SealantEt materiale, der anvendes til at forsegle huller i et filter, f.eks når du sætter medierne til en ramme.
Service LifeMængde af tid, før et filter når det anbefalede slut trykfald og skal skiftes eller renses.
FibertabFrigivelse af tidligere indsamlede partikler eller fibre fra filteret ind i downstream luftstrømmen.
Suspenderet stofPartikler mindre end 1 m og usynlige for det blotte øje.
Syntetiske medierEt medie lavet af polymer materialer.
ULPA**Ultra Low Penetration Air
Filtre med en virkningsgrad større end 99,9995% for MPPS. ULPA filtre...
ULPACATS**ULPA Computer Aided Test System
En højt specialiseret metode til at teste effektiviteten af ULPA filtre. En test aerosol udledes i luftstrømmen, mængden af partikler måles ved hjælp af laser partikel tællere på begge sider. For yderligere information klik her...
Uni-directional FlowEn kontrolleret luftstrøm i en bestemt retning og kontinuerlig hastighed i tilnærmelsesvis parallelle, lav turbulente streamlines (se også Laminar Flow).