Europa

For yderligere information send en besked til info-oilsmoke@mann-hummel.com

ScandMist

Problemet

Industrielle processer, som kombinerer smøremiddel med højhastighedsmaskinværktøjer. Den præcise grad af forurening vil variere betragteligt afhængigt af processen, men vil sandsynligvis bestå af en blanding af toksiske, forurenende stoffer - inklusiv olie, vand, tilsætningsstoffer, metalsplinter, bakterier med mere.

Ikke overraskende er det skadeligt for menneskers helbred og det øvrige miljø at blive eksponeret for denne cocktail af forureningskilder. Hudkontakt med skærevæske til metalforarbejdning kan resultere i dermatitis. Og værre endnu kan inhalering af røg eller dampe fra smøremidler føre til en række luftvejssygdomme, herunder industrielt forårsagt astma udefrakommende allergisk alveolitis. Derfor er det vigtigt at skride ind overfor industriel forurening i det øjeblik, den opstår, for at begrænse risikoen for medarbejdere og andre interessenter.

Det vanskelige herved er, at mens maskinværktøjerne kører stærkere for at forbedre produktiviteten, øges brugen af kølemiddel også, og presset stiger. Og imens dette sker, vokser risikoen for problemer med oliedampe og røg også, hvilket gør det endnu mere vigtigt at fjerne sådanne forureningskilder.

Svaret

ScandMist er en vifte a industrielle luftrensere, som bruger et modulært filtersystem til at eliminere olierøg, oliedampe og dampe fra smøremidler, or at opnå et rent og sikkert miljø på produktionsfaciliteten. ScandMist fjerner dampe, udledninger og andre skadelige biprodukter fra processer indenfor matalforarbejdning ved kilden med en filtreringsproces i tre stadier. Den rensede luft sendes direkte tilbage i fabriksfaciliteten og overgår med sin ydeevne de internationale standarder for grænseværdierne for eksponering for skærevæske til metalforarbejdning.

Faktisk er den luft, der kommer fra ScandMist, af en kvalitet, der ligner den, som bruges ved kliniske applikationer så som operationsstuer. Og med forfiltrenes effektivitet, som er højere end 95%, kan filtrenes levetid måles i år, og ikke i måneder. Der er derfor, ScandMist har den bedste ydeevne på sit område indenfor filtrering.

Partikelmateriale - skadeligt for alle

Partikelmateriale (PM)er mikroskopisk, fast, flydende eller luftbårent stof. De kan være menneskeskabt eller naturlige, men PM-koncentrationen Derfor er det vigtigt af forstå den effekt, som PM kan have på dine medarbejderes sundhed.

Et af ni dødsfald kan nu forbindes med luftforurening, og PM er en væsentlig, kontribuerende faktor til det tal.

Når offentlige instanser såsom Wold Health Organization diskuterer luftforurening, taler de typisk om PM10, PM2.5 og PM1 - det vil sige partikelmasse mindre end 10 μm, 2.5 μm og 1 μm. Og dette er der en god årsag til. Mennesker kna sagtens stoppe partikler, der er større end 10 μm, fra at komme ind i vores krop, men partikelmateriale, som er mindre end dette, kommer igennem vores forsvar - og hvor langt, de så rejser, afhænger af deres størrelse.

PM1, for eksempel, går igennem lungevæggene og ind i blodomløbet; hvilket forårsager beskadigelse af vores vitale organer - inklusiv hjertesygdom og forskellige cancerformer.

PM1 - den største trussel mod maskinbearbejdning

Høje rotationshastigheder, øget procesvarme og højtrykskølemiddel betyder, at maskinbearbejdningsprocesserne skaber finere og finere aerosoler. I 2006 undersøgte et studie foretaget af det tyske forsikringsinstitut for arbejdsskader undersøgte den forurening, som opstår ved diverse maskinbearbejdningsprocesser med brug af kølemidler.

Her fandt man, at den mest fremherskende partikel, som opstod, var PM1 (til højre).

De fleste eliminatorer af oliedampe er kun effektive imod større partikler, omkring 10 μm i diameter. Men ScandMist er effektiv, hvor det virkelig tæller - med partikelmateriale på under en mikron i diameter (PM1).

ScandMist kombinerer oliekoalesceringsfiltre med et sidste HEPA filterstadium (klasse H13 til EN 1822), som giver en effektivitet på 99,95 % imod partikler med 0,3 μm i diameter. Med dette filtreringsniveau er luften, der kommer ud fra ScandMist systemet klinisk ren og sandsynligvis af bedre kvalitet end den, der findes udenfor jeres fabriksfacilitet. Dette betyder sikker luftkvalitet for jeres medarbejdere og en sikker sundhedsløsning for dig.

Størrelsen for partikelmaterialet, som genereres under de forskellige processer og af kølemidlerne varierer, men PM1 er langt fra den mest udbredte forureningskilde.

Reducer jeres energiforbrug

Nogle industrielle filtreringssystemer er i væsentlighed blot udsugning, som tager oliedampene fra maskinens nærhed og sender dem direkte ud, udenfor fabriksfaciliteten. Dette er ikke bare dårligt for miljøet, men også for økonomien.

Afluftningen af den rensede luft fra fabriksfaciliteten og ud er ækvivalenten til at køre i bil med varmeblæseren på og vinduerne åbne på samme tid. Jeres varmesystem arbejder for at varme luft op, som filtreringssystemet så lukker ud.

Fordi luften fra ScandMist systemerne er så ren, kan den sendes tilbage ind i fabriksfaciliteten. Det betyder, at I kan bryde jeres cyklus med kontinuerlig opvarmning af luft, som så sendes ud. Og at det kan have en væsentlig indvirkning på jeres opvarmningsomkostninger.

Og ScanMist er også energi-effektiv i anvendelsen, ved brug af EC-motorer, som har maksimal ydeevne og et lavt energiforbrug - med en motor med lukket kredsløb og ventilatorhastighedsstyring monteret som standard.

Lev op til miljøkravene - både nu og i fremtiden

På nuværende tidspunkt er der ingen internationale eller EU-standarder for acceptable emmissionsværdier for oliedampe. Men en kraftig stigning i opmærksomheden på den indvirkning på det menneskelige helbred, som submikron-partikelmateriale har, har ledt mange lande til at definere deres egne standarder. Dette indikerer, hvordan situationen forandrer sig i resten af verden. Alt imens der opstår ny evidens om den sundhedsmæssige indvirkning af skærevæske til metalforarbejdning, tager ansvarlige arbejdsgivere tiltag til at beskytte deres ansatte mod industriel luftforurening.

Grænseværdierne for eksponeringen overfor oliedampe er baseret på de maksimale værdier for tilladt partikelkoncentration i mg/m³. De grænseværdier, som sættes i Europa-området, er 0.2 mg/m³ i Schweiz, 1 mg/m³ i Frankrig og fra 0.5 to 10 mg/m³ i Tyskland, afhængigt af kølemidlerne.

ScandMist kan hjælpe jer til at leve op til miljøkravene, både nu og i fremtiden. ScandMist overgår med sin ydeevne alle de foreskrevne grænseværdier for eksponering skærevæske til metalforarbejdning. Og for at gøre det let at leve op til kravene kan Mann+HUMMEL eller vores ScandMist-specialiserede partnere undersøge jeres fabriksfacilitet og udarbejde en veldokumenteret rapport angående luftkvaliteten på jeres facilitet - men en anbefaling af den optimale filterløsning til selv det mest udfordrende miljø.

ScandMist processen

Koalesceringsfilter stadium 1

I det første Scandmist stadium samler flere lag af foldet materialet olien eller kølemidlet, så det kan drænes til enhedens base. Dette filter absorberer ikke olien, men koalescerer snarere de stadigt tiltagende dråber indtil de er tunge nok til at dræne.

Den forurenede luft passerer igennem filtermediet, hvor oliepartiklerne tiltrækkes til de oleofobiske fibre. Oliedråberne fortsætter med at kollidere med fibrene og tage til i masse. Som oliedråben bliver større, bliver den tung nok til at falde igennem luftstrømmen til basen af Scandmist enheden. Her kan den opsamles eller drænes tilbage til maskinens værktøjssamlebrønd.

Koalesceringsfilter stadium 2

Den rensede luft sendes så igennem endnu en koalesceringsenhed i stadium to, hvor processen gentages. Den anden koalesceringsenhed har en højere filtreringseffektivitet end det første stadium og fanger de mindre oliepartikler, som ikke blev fanget i stadium et.

Efter det anden filtreringsstadium er luften gennemsnitligt mellem 95 og 98 % fri for oliedampe.

Hepa filter Stadium 3

Det tredje filtreringsstadium er designet til at rense den resterende luft fuldstændigt efter en standard, der er langt højere end den omgivende luft.

Ved hjælp af et HEPA filter sikrer dette sidste stadium, at fine, sub-mikronpartikler - sporolie, røg, bakterier, pollen og sporer - fanges og ikke lukkes ind i fabriksfaciliteten igen.

ScandMist bruger et H13 (to EN 1822) HEPA filter, som giver 99.95 %s effektivitet ved 0.3 μm. Dette betyder, at i et fabriksmiljø vil alle skadeligepartikler blive fanget, og kun klinisk ren luft vender tilbage til fabrikslokalet.

Se ScandMist brochuren for at finde ud af mere

Stadium et og to fjerner 95% af emulsionen og 98.5% af ren olie @ 0.4 μm.


 

Vælg din ScandMist ved ansøgning

Metalbearbejdning

Gummi og plast

Minimum Quantity Lubrication


 

ScandMist højkapacitetsplatforme

Scandmist højkapacitetsplatformene styrer emissionerne af oliedampe fra et antal CNC-maskiner og er særligt populære i miljøer indenfor produktion af store volumene, so kræver filtreringssystemer til hele produktionslinjer. Disse højkapacitetssystemer er designet til at bruge som en del af et lokalt ventilationssystem og kan håndtere luftstrømme fra 6.000 m3/t til over 100.000 m3/t.

Skønheden i et Scandmist højkapacitetssystem ligger i enkeltheden; hvert system er et komplet kundetilpasset design, men består af et udvalg af standard ScandMist enheder, som sættes sammen - med en fast indgang og en fast udgang. Denne modulære metode gør det muligt for os, hurtigt at designe et system, som er delvist færdiglavet og delvist kundetilpasset til jeres eksakte behov, samtidig med at kunne bruge teknologi, som er afprøvet i praksis.

Hvert Scandmist højkapacitetssystem er en integreret enhed med alle de nødvendige komponenter til at forbinde med vores nye eller eksisterende ventilationssystemer. Det kan konfigureres i overensstemmelse med jeres behov, men det typiske ScandMist højkapacitetssystem inkluderer:

  • ScandMist multi-stadium filtreringsskakter
  • Systemkontrolkabinet
  • Frekvensomformer
  • Højapacitetsventilator og motor
  • Lyddæmpningssystem

Accessoriske produkter

Vi leverer en blanding af tillægsudstyr for at sikre, at jeres ScandMist enhed eller system yder på det optimale niveau. Det omfatter frekvensomformere for at kontrollere systemtrykket, oliepumpebokse til at opsamle olien, der returneres af Scandmist enheden, og tryktransmittere for at gøre det muligt for systemet at tilpasse sig til belastningen og forholdene for filtrene.

ScandMist arbejder også med mange produkter fra andre leverandører, så kontakt os venligst, hvis I har spørgsmål angående kompatibilitet.

Konsulentydelser

Effektiv industriel ventilation er af den største betydning i produktionssektoren, som er så stærkt reguleret. Men det er et kompliceret emne med forskellige krav, afhængigt af jeres produktionsproces og geografisk placering.

For at hjælpe jer igennem denne kompleksitet tilbyder vi en række konsulentydelser, som fokuserer på industriel ventilation. Vi kan komme til jeres facilitet og monitorere effektiviteten af de eksisterende filtreringssystemer. Vi vil afgøre luftkvaliteten på hele jeres facilitet og designe et olierøgsystem, som er skræddersyet til jeres behov.

ScandMist-ekspert

Vi har et antal omhyggeligt udvalgte partnere, som står for den lokale distribution og forhandling af Scandmist systemer. Disse Scandmist-eksperter er udvalgt for deres ekspertise og erfaring og er blevet udpeget efter en omfattende evaluering foretaget af

Kontakt vores eksperter direkte: Info-oilsmoke(at)mann-hummel.com