Operationsstuer

Operationsstuens loft er den vigtigste del af et hospitals ventilationssystem. Også kaldet UCVS (Ultra Clean Ventilation System), er disse avancerede systemer faktisk en kombination af forskellige elementer, herunder gastæt svejsede trykkamre, luftfilterhuse eller filtergitre, HEPA-filtre, belysning og diffusorer. Som en af de førende producenter af steril luft distributører og ren luft komponenter, er MANN+HUMMELs portefølje second-to-none. Fra de nyeste lav turbulens, laminar flow operationsstue lofter til hjælpeanlæg såsom fnugseparatorer, er vores systemer med til at forbedre sikkerheden for patienter i hele verden.

Recirkulations Moduler

Inledning

En operationsstue er forsynet med forkonditioneret luft via et centralt luftbehandlingsaggregat (AHU). I dag, opererer de fleste hospital ventilationsanlæg med en blanding af frisk- og recirkulationsluft. For operationsstuer eller mindre rum til kirurgiske indgreb, som skal opgraderes eller renoveres, er recirkulations moduler et glimrende alternativ. Da mange ældre anlæg har tilstrækkelig plads til større AHU's og kanaler mv, kan recirkulation modulet monteres i enten loft (Optivent) eller væggen (Optiwall). Her vil recirkulations modulet levere recirkulations luft og eksisterende eller nye AHU's vil levere den friske luft.

Recirkulations moduler består af tre dele:

 • Sokkel – hvor højden af enheden vil blive justeret og fastgjort
 • Suge Afdeling - med installeret Fluff Separator, Fint støvfilter (F7), Styreboks samt Kølings batteri
 • Ventilation Afdeling - med indbygget lyddæmper, ventilator og spjæld

MANN+HUMMEL tilbyder Optivent-CG og CG ³-US til installation i det mellemliggende loft og Optiwall-CG og CG ³-Wuk til vægmontering.

Funktioner

 • Intet behov for yderligere større kanaler og AHU
  Opgraderer eksisterende systemer uden større besvær og pladskrav
 • Udsugningsluft (recirkulations luft) placeret i umiddelbar nærhed af gulvet
  Defineret envejs luftstrøm
 • Brugervenligt styresystem
  Gør det enkelt at opnå nøjagtige luftmængder
 • Recirkulations moduler kan placeres uden for operationsstuen
  Reducerer støjniveauet, ingen yderligere rengøring nødvendig
 • Minimal frisk luft del
  Reduceret energiforbrug
 • Alle godkendelsestests opfyldt
  Herunder krav fra alle internationale standarder