Olietåge Udskillere

MANN+HUMMELs olietåge udskillere er designet til at fjerne olietåge og røg fra industri- og proces miljøer. Tåge, røg og skadelige partikler såsom bakterier, der genereres af metalbearbejdningsmaskiner og andre industrielle processer, fjernes ved kilden og renses i en filtreringsproces. Fås som standardiserede enheder, eller som skræddersyede systemer, vores olietåge udskillere giver en omkostningseffektiv, pålidelig løsning til dit olietåge problem.

ScandMist

Industrielle luftrensere

Industrielle processer genererer industrielle forureningskilder, hvorfor der er behov for en løsning med industristyrke. ScandMist er en række industrielle luftrensere, der anvender et modulært filtersystem til at fjerne olierøg, olietåge og emulsionståge til et rent og sikkert værkstedsmiljø.

ScandMist fjerner dampe, emissioner og andre skadelige biprodukter fra metalforarbejdende processer ved kilden med en tretrins filtreringsproces. Den rene luft returneres direkte til værkstedet og overstiger internationale sundheds- og sikkerhedsnormer for grænseværdier for eksponering af metalbearbejdningsvæsker, herunder OSHA, NIOSH og HSE. Faktisk er luften, der forlader ScandMist, så ren, at den kan sammenlignes med den luft, der leveres af vor CG³-operationsstuelofter.

Beskyttelse fra den reelle trussel

De fleste olietågeudskillere er kun effektive mod større partikler, cirka 10 µm i diameter. Men ScandMist er effektiv, der, hvor det virkelig tæller – med partikler under én mikron i diameter (PM1). Ikke alene er PM1 det mest almindelige biprodukt af industrielle processer, det er også det mest skadelige; det trænger dybt ind i vores kroppe, kommer ind i blodomløbet og beskadiger vore vitale organer, herunder hjernen og hjertet.

ScandMist anvender HEPA-filtre (klasse H13 til EN 1822) til at opnå 99,95 % effektivitet mod partikler, der er 0,3 µm i diameter. Det betyder klinisk ren luft til dine frontlinje-medarbejdere og en sundheds- og sikkerhedsløsning for dig.

Reduktion af din varme- og strømforbrug

Udluftning af scrubbet luft fra dit værksted til omgivelserne svarer til at køre med fuld blus på varmen og åbne vinduer. Da ScandMists udstødningsluft er så ren, kan den returneres direkte til værkstedet. Det betyder, at du kan bryde den onde cirkel med konstant opvarmning og udstødning af luft. Og det kan have en kraftig indflydelse på dine opvarmningsudgifter.

ScandMist’s supereffektive IE3- og EC-motorer tilbyder endvidere høj ydeevne med et lavt energiforbrug. Og de er ovenikøbet meget lydløse.

Søger for, at du overholder reglerne

Indånding af olietåge er blevet forbundet med en lang række luftvejsproblemer, og nye sundhedsmæssige konsekvenser dukker op hele tiden. Selv om der ikke findes nogen internationale sikkerhedsnormer for udsættelse for olietåge, har de fleste lande sat deres egne grænser baseret på den maksimale tilladte grænseværdi for partikelkoncentrationer. I Europa spænder disse grænser fra 0,2 mg/m³ i Schweiz til 10 mg/m³ i Tyskland.

Men uanset hvor du befinder dig, overgår ScandMist alle aktuelle fastsatte grænseværdier for udsættelse for metalforarbejdningsvæsker. MANN + HUMMEL eller vores ScandMist-partnere kan kortlægge dit anlæg og levere en dokumenteret registrering af luftkvaliteten for at gøre det nemt for dig at overholde reglerne.

ScandMist-processen

ScandMist anvender en tretrins filtreringsprocess til at levere klinisk ren luft til dit værksted.

Trin 1 – Oliekoagulationsfiltre

Det første ScandMist-trin fjerner større oliepartikler. Efterhånden som den forurenede luft passerer gennem filtermediet kan oliepartikler tiltrækkes af de fedtafvisende fibre. Dråberne samler sig, forøges i massen og dræner til bunden af ScandMist-enheden, hvor olien kan blive samlet eller returneret direkte til maskinens sump.

Trin 2 – Olieudskilningsfiltre

Den scrubbede luft passerer derefter igennem en højeffektiv koagulator i trin to, hvor koaguleringsprocessen gentages. Efter dette andet filtreringstrin er luften i gennemsnit 95-98 % fri for olie.

Trin 3 – HEPA-filtrering

Det tredje filtreringstrin er udviklet til helt at rense den resterende luft til et niveau, der er langt højere end den omgivende luft. Ved hjælp af et HEPA-filter sikrer dette afsluttende trin, at de fine submikronpartikler – herunder spor af olie, røg, bakterier, pollen og sporer – bliver adskilt og ikke vender tilbage til værkstedet.

Se ScandMist-brochuren for at lære mere om dette


 

ScandMist 40R

Filtrering af olierøg med nominelle gennemstrømninger på op til 400 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 100R2

Filtrering af olierøg med nominelle gennemstrømninger på op til 1.000 m³/t, med ét coalesceringsstadie

Kontakt os

ScandMist 100R

Filtrering af olierøg med nominelle gennemstrømninger på op til 1.000 m³/t, med to coalesceringsstadier

Se dataark

 

ScandMist 100R OEM

Filtrering af olierøg med gennemstrømninger på op til 1.000 m³/t, til brug sammen med OEM-maskiner

Se dataark

 

ScandMist 200R

Filtrering af olierøg med nominelle gennemstrømninger på op til 2.000 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 300R

Filtrering af olierøg med nominelle gennemstrømninger på op til 3.000 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 60D

Til filtrering af olietåge med nominelle gennemstrømninger på op til 400 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 100D

Til filtrering af olietåge med nominelle gennemstrømninger på op til 1.000 m³/t

Kontakt os

ScandMist 200D

Til filtrering af olietåge med nominelle gennemstrømninger på op til 2.000 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 200D OEM

Til filtrering af olietåge med gennemstrømninger op til 2.000 m³/t, til brug ved siden af OEM-maskiner

Se dataark

 

ScandMist 400D

Til filtrering af olietåge med nominelle gennemstrømninger på op til 4.000 m³/t

Se dataark

 

ScandMist 600D

Til filtrering af olietåge med nominelle gennemstrømninger på op til 6.000 m³/t

Se dataark


 

Systemer af høj kapacitet

De mest krævende anvendelser kræver de mest effektive løsninger. ScandMists højkapacitetssystemer er designet til at håndtere olietågeemissioner fra flere maskiner og processer med luftstrømme fra 8.000 m³/t til mere end 100.000 m³/t. Dette gør ScandMists højkapacitetssystemer til det ideelle valg i helt nye bygninger og anlæg, nye linjer i eksisterende anlæg og til at erstatte udstyr med ringe ydeevne.

Højkapacitetssystemer består af flere, integrerede ScandMist-enheder med ét fælles indløb og et fælles udløb. Dette enkle, modulære design er gennemprøvet, reducerer gennemstrømningstider og forenkler installationen.

Supplerende produkter

Vi leverer en bred vifte af supplerende udstyr for at sikre, at din ScandMist-enhed eller dit system yder det optimale. Disse omfatter bl.a. frekvensomformere til styring af systemtryk, oliepumpekasser til opsamling af olie returneret af ScandMist-enheden og tryktransmittere til at gøre systemet i stand til at tilpasse sig de aktuelle filterbelastningsforhold.

ScandMist fungerer også med mange produkter fra andre leverandører, så kontakt os, hvis du har spørgsmål om kompatibilitet.

Konsulentydelser

Effektiv industriel ventilation er afgørende i den stærk reguleret fremstillingssektor. Men det er et kompliceret emne med forskellige behov afhængig af din proces og geografiske placering.

Vi tilbyder en række konsulentydelser med fokus på industriel ventilation, der kan guide dig igennem denne kompleksitet. Vi kan komme til din adresse og måle effektiviteten af eksisterende filtreringssystemer. Vi vil fastslå luftkvaliteten i hele dit anlæg og udforme et olietågesystem, der er skræddersyet til dine behov.

Ekspert i ScandMist

Vi har en række nøje udvalgte partnere, der leverer lokal distribution og idriftsættelse af ScandMist-systemer. Disse eksperter i ScandMist udvælges for deres ekspertise og erfaring, og bliver kun udvalgt efter en omfattende kontrol af MANN+HUMMEL for at fastslå deres kvalifikationer som ventilationsingeniører. Hver ekspert undergår omfattende produkttræning for at forstå ScandMists produktsortiment og optimering af motorer, ventilatorer, styringer og filtervalg for alle mulige anvendelser.

Kontakt os for at finde din lokale ScandMist-ekspert