Nyt

Ren luft på museer

onsdag - 28 august 2019

WHO rangerer luftforurening som den største miljøtrussel mod menneskeheden, med syv millioner døde om året på grund af indånding af forurenet luft.1 Regeringer rundt om i verden arbejder på at rense luften i deres byer, men dårlig luftkvalitet er en af livets realiteter for millioner af mennesker og vil fortsat være det i en overskuelig fremtid. 

Men luftforurening er ikke kun en risiko for menneskers og dyrs liv. Luftbårne forurenende stoffer kan skade metaller og læder og nedbryde tekstiler. Så samtidig med museer, kunstgallerier og andre kulturinstitutioner er nødt til at tage skridt til at opretholde sundheden for de mennesker, der er i deres bygninger, er de også nødt til at beskytte artefakter og udstillingsgenstande mod de skadelige virkninger af luftforurening.

Beskyttelse af udstillingsgenstande 

De fleste museer og gallerier begrænser, hvor meget og hvor længe en udstillingsgenstand eksponeres til både naturlige og kunstige lyskilder. Temperatur og luftfugtighed bliver også nøje reguleret for at forhindre skader på artefakter og udstillingsgenstande. Men det er lige så vigtigt at sikre luftkvaliteten. Det er vanskeligere at identificere luftforurening end problemer med lys, temperatur eller luftfugtighed, så den bemærkes ofte ikke. Men selv ved lave niveauer kan gasformige og faste forurenende stoffer forårsage uoprettelig skade på hele samlinger - og være en trussel mod udstillingsgenstande, der har eksisteret i hundreder, ja måske tusinder af år.

 

Syreholdige forurenende stoffer 

Museer og kunstgallerier ligger normalt i byers centrum, med mange passerende fodtrin og gode transportforbindelser. Men når disse institutioner ligger i urbane omgivelser, betyder det, at de er i særlig risiko på grund af svovldioxid og nitrogendioxid. Disse forurenende stoffer - genereret af afbrænding af brændstof i køretøjer, elproduktion og industrielle anvendelser - reagerer med andre stoffer, såsom vand, og danner syreholdige forbindelser, der angriber organiske materialer og forårsager permanent skade. Kalksten og marmor kan opløses og misfarves, metaller kan korrodere, læder kan blive skørt, og tekstil- og papirgenstande kan blive svage og blegne.

 

Oxiderende forurenende stoffer 

Nogle forurenende stoffer genereres indendørs og er lige så farlige. Når nitrogendioxid reagerer med sollys, danner det ozon, som forårsager oxidations-reaktioner med forskellige organiske og uorganiske materialer. Dette kan få farver og pigmenter til at blegne, gummi og plast kan krakelere, metal kan blive mat, og tekstiler kan blive skøre.

 

Flygtige organiske forbindelser (VOC´er) 

Maling, rengøringsprodukter, klæbemidler og andre produkter, der ofte findes indendørs, udskiller VOC´er, såsom formaldehyd til indeklimaet. Nogle udstillingsmontrer kan have særligt høje niveauer af VOC´er på grund af lim og forsegling, der er brugt i deres konstruktion. Så mens det beskyttende glas måske beskytter udstillingsgenstanden mod syreholdige eller oxiderende forurenende stoffer, kan genstande som fotografier, metalobjekter og visse typer glas stadig være udsat for risiko for permanente skader.

 

Partikelmasse 

Partikler forårsager måske ikke i sig selv nogen syre- eller oxidationsskade, men de kan reagere med gasformige forurenende stoffer, såsom svovldioxid og forårsage korrosion og svampevækst/skimmelsvamp. Partikler forårsager også urenheder, som udgør en risiko for udstillingsgenstande ved rengøring og fremmer væksten af mug, bakterier og svampesporer. Saltpartikler kan også accelerere korrosion i metaller og er især et problem for museer og gallerier tæt på kyster.

 

Beskyttelse af mennesker 

92% af verdens befolkning indånder ikke-sikker luft2, hvilket har gjort luftforurening til den fjerdestørste dødsrisiko3. Forskere har kædet indånding af partikler sammen med en lang række sygdomme, fra astma og infektion i åndedrætsorganerne til hjertesygdomme og forskellige former for kræft. 

Der er øget opmærksomhed på luftforurening hos befolkningen, så folk forventer også, at offentlige bygninger skal være sikre at opholde sig i - uden fare for luftforurening. Men da forureningsniveauerne typisk er to til fem gange højere indendørs end udendørs, er det ikke altid tilfældet. Fremsynede ejere og operatører af bygninger har fået øje på, at det ikke kun er ansvarligt at sørge for et sikkert, rent indeklima, men at det også giver god mening kommercielt - fordi folk vælger at besøge bygninger med god luftkvalitet oftere og i længere tid ad gangen. 

Det giver også god mening fra et produktionsaspekt, hvor mange studier viser, at god indendørs luftkvalitet reducerer sygdom og sygefravær, samtidig med det booster output og beslutningstagning.

 

Hvad kan du gøre? 

Mange museer, gallerier og andre kulturinstitutioner har allerede et omfattende luftfiltreringssystem. Men der er stadig nogle ting, du kan gøre, for at sikre, at det yder på allerhøjeste niveau.

 

Overvej at fjerne en gasfilterfase 

Gasadsorptionsfiltre er velafprøvede i museumsomgivelser. Disse filtre absorberer gasholdige forbindelser med et medie imprægneret med aktivt kul. Syreholdige og oxiderende forurenende stoffer samt VOC´er fanges og fjernes fra luftstrømmen, inden de har en chance for at ødelægge værdifulde eller uerstattelige aktiver. 

Hvis du allerede har en gasadsorptionsfase i din bygning, kan ideen om at fjerne den måske virke ulogisk. Men nye kombinerede partikelfiltrerings- og gasadsorptionsfiltre tilbyder en ydeevne, der er tæt på den i separate filterelementer til hver funktion. Og det betyder, at du får adgang til betydelige økonomiske besparelser ved at fjerne en filtreringsfase. 

Trykfaldet i et luftfiltersystem er den samlede sum af alle dets faser. Hvis du fjerner en fase, vil trykfaldet - og dermed energibehovet - falde markant. Et skift til kombinerede partikel- og gasadsorptionsfiltre betyder også, at du skal købe, opbevare, montere og bortskaffe færre filtre.

Hvis du ikke har en gasfilter-fase i dit nuværende system, er partikelfiltre kombineret med aktivt kul nemme at integrere i din nuværende lufthåndteringsenhed. Bare udskift dine eksisterende partikelfiltre med kombinerede filtre uden noget behov for ændringer i dit HVAC-system.

Kontroller dit systems ydeevne jævnligt 

Når det er tid til udskiftning, udskiftes luftfiltre typisk med et magen til, der allerede er på lager. Problemet med denne tilgang er, at den ikke altid tager højde for ændringer i det omgivende miljø. Stigninger i trafikmængde eller -mønster, lokal byggeaktivitet eller nye industribygninger tæt på kan alle bidrage til ændringer i typen og graden af forurening, der kommer ind i et HVAC-system. 

Hvis det er et stykke tid siden, dit lufthåndteringssystem er blevet undersøgt, bør du bede din filtreringspartner om at lave en gennemgang af din facilitet. Den bør omfatte en undersøgelse af luftkvaliteten med adskillige målinger, der tages inden i og uden for din bygning. Denne dokumentation skal så være grundlaget for en tilpasset filtreringsløsning, der er skræddersyet til netop dine behov. 

Da forureningen kan være meget forskellig fra rum til rum, skal luftfiltreringssystemet være verificeret til ydeevne efter installation. Museer og gallerier passer på de ting, vi holder rigtigt meget af. Det er afgørende vigtigt, at filtreringssystemet kan klare opgaven med at beskytte dem. 

Læs mere om eco16 programmet til filterstyring, der garanterer sikker luftkvalitet til den lavest mulige pris.

 

1 WHO, 7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution, March 2014 

2 World Health Organization, WHO offentliggør lande-estimater om eksponering til luftforurening og sundhedskonsekvenser, september 2016. 

3 BBC, Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says, februar 2016