Nyt

Ren luft på hospitaler

tirsdag - 13 august 2019

Hvis du blev bedt om at nævne en ren bygning, er der stor chance for, at du ville tænke på et hospital. Og du ville have ret. Behovet for renhed er en indgroet del af alt, hvad der foregår på et hospital hver dag. Men her er der en bagside af medaljen: hospitaler ligger ofte, hvor der er mennesker - i tæt bebyggede byområder omgivet af gode transportforbindelser. Desværre er der under disse forhold også høj luftforurening. 

Og det udgør et problem for hospitalsdirektører. Hvordan beskytter du mennesker, som er meget sårbare, når du driver dit hospital i en stadigt mere urent miljø? Og hvordan kontrollerer du også overførslen af inficerende forurenende stoffer og skidt inden i din bygning? Svaret ligger i hospitalets ventilationssystem. Eller mere præcist - i luftfiltrene.

Truslen fra udendørs luftforurening 

Sundhedskonsekvenserne af at indånde forurenet luft er velkendte. Adskillige studier har kædet partikelmasse (eller PM) sammen med helbredsproblemer, herunder hjertesygdomme, kronisk lungesygdom, astma og lungekræft - samt mindre tydeligt relaterede sygdomme som osteoporose, diabetes, Alzheimers og demens. 

Ligesom bakterier og vira udgør PM den mest direkte fare for nyfødte, ældre og syge. Men på grund af det brede spektrum af helbredskomplikationer er der en risiko for alle patienter og ansatte på alle afdelinger. Så selvom bestemte dele af hospitalet kræver højere niveauer af luftkvalitet, er det vigtigt at beskytte hele bygningen mod skadelige effekter af luftforurening. 

Fordelene ved at forbedre luftkvaliteten sikrer ikke kun patienters velbefindende, men øger også personalets præstation. REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) undersøgte forholdet mellem luftkvalitet og produktivitet. Den viste, at dårlig luftkvalitet og konsistent højere temperaturer sænkede præstationen med op til 10%1. Et andet studie fra Harvard University afslørede, at hvis man fordoblede ventilationsgraden i et renrum-miljø, ville det øge den kognitive præstation med mere end 100%2. På et hospital har man stramme budgetter, og problemløsning handler om liv og død. Så et dårligt miljø, hvor medarbejderne er uproduktive eller ude af stand til at tænke hurtigt og klart, kan have alvorlige konsekvenser.

Faren ved mikrobielle forurenende stoffer 

Når det drejer sig om forurenende stoffer, der genereres internt, er den største bekymring på et hospital risikoen for overførsel af infektionssygdomme fra ét sted i bygningen til et andet. Patienter, medarbejdere og besøgendes velbefindende afhænger af, at bakterier forhindres i at formere og sprede sig. 

Uanset, om det er planlagt - i tilfælde, hvor en afdeling behandler patienter, der er blevet indlagt med en infektionssygdom - eller uplanlagt - i tilfælde af et infektionsudbrud, er det kritisk at kontrollere spredningen af mikrobielle forurenende stoffer. Alene ud fra et omkostningssynspunkt kan et infektionsudbrud forårsage længere indlæggelser, tabte indtægter på frivillig kirurgi, spildt personaletid, lukning af sengeafsnit eller afdelinger, samt ekstra kontaktrestriktioner. 

I følsomme områder, såsom operationsstuer, intensiv- eller kræftafdelinger, er kravene til luftkvalitet endnu højere. Patienter, der bliver opereret eller får immunosuppressiv behandling, har behov for renrums-luftkvalitet for at sikre beskyttelse mod infektion.

Andre forurenende stoffer genereret indendørs 

Rengøring er en integreret del af dagligdagen på et hospital - den påvirker alle områder og handlinger på et sygehus. Men rengøringsprodukterne udleder også selv en række flygtige organiske forbindelser, der er skadelige for menneskers helbred. Ethanol og ammoniak findes ofte i desinficerende midler, og der er formaldehyd i vaskemidler. Da disse produkter bruges i store mængder på et hospital, er påvirkningen af patienter, besøgende og især personalet potentielt meget høj. Derfor anses rengøringsmidler for at være en af de vigtigste årsager til erhvervsastma blandt sundhedspersonale.

Men hospitaler er ikke kun behandlingsafdelinger. Der er en lang række støttefunktioner, der bidrager til at få et hospital til at fungere - mange af dem kan også føre til dårlig indendørs luftkvalitet. Lugte fra køkkener eller affaldsbortskaffelse kan være ubehagelige, mens gasser fra nødgeneratorer kan være farlige. Og reparationsarbejder kan forårsage støv og malerdampe på hele hospitalet.

Hvad kan du gøre?

Uanset om forureningen genereres indendørs eller kommer ind i bygningen udefra, er nøglen til beskyttelse af patienter, personale og besøgende luftfiltreringssystemet. Fordi det er så vigtigt, er det kritisk, at filtersystemet både er konfigureret korrekt og godt vedligeholdt. Her er et par måder at gøre det på.

Gennemgå dine behov 

Ligesom niveauet af forurenende stoffer varierer forskellige steder på hospitalet, gør kravene til niveauet af ren luft det også. Så det er vigtigt, at du tænker nøje over filtreringssystemet i hele din sundhedsfacilitet. Hvis specifikationerne til ren luft er sat for lavt, udgør det en risiko for bygningens brugere, mens for høje specifikationer kan føre til højere indkøbs- og energiudgifter. 

Vi anbefaler, at du samarbejder med din filterpartner og gennemgår den krævede og faktiske luftkvalitet i hver del af bygningen. Denne gennemgang skal både omfatte indblæsningsluft og udsugning af forurenet luft. Når du har disse oplysninger, kan der fastlægges en filtreringssystem, der gør det muligt for dig at nå dine definerede mål for luftkvalitet, samtidig med at omkostningerne minimeres. 
 

Kontroller dine kanaler 

Fjernelse af støv kan være en tidskrævende og besværlig opgave, især på ældre hospitaler hvor det kan være svært at komme til eftermonterede ventilationssystemer. Men det er alligevel en vigtig opgave - de varme, mørke og fugtige forhold omkring en lufthåndteringsenhed skaber ideelle betingelser for mug og bakterier. Al forurening, der sidder i kanalerne før filtrene kan forringe filtersystemets levetid og/eller ydeevne. Mens forurenende stoffer og bakterier efter filtreringsfaserne gradvist vil blive suget ind i indeklimaet. 

Reglerne er forskellige fra land til land, men der er formentlig retningslinjer for hvornår og hvordan, du skal rengøre kanalerne i en sundhedsfacilitet. Så spørg din filtreringspartner om hjælp til at sikre, at du overholder reglerne. 
 

Boost operations-ydeevnen

På en operationsstue skal luftforsyningssystemet kunne levere pålidelighed, fleksibilitet og frem for alt ydeevne. 

Hvis et filternedbrud identificeres hurtigt, vil det de fleste steder på et hospital føre til en masse rengøring og en mindre forringelse af den indendørs luftkvalitet. På en operationsstue kan et filternedbrud have livstruende konsekvenser. Så vælg kun filtre, der kommer med en skudsikker kvalitetssikring, og som er strengt testet i henhold til internationalt anerkendte standarder. Nutidens operationsstuer skal være fleksible i forhold til hospitalets behov, uden at forårsage forstyrrelser eller ubehag for operations-teamet. Så hvis du eftermonterer en eksisterende operationsstue eller får bygget en helt ny, skal du specificere et laminart strømningsloft, der fjerner alle forurenende stoffer fra patienten uden at skabe træk for operationspersonalet.

Kig også efter et loftssystem, der muliggør udskiftning, flytning eller integrering af fittings - såsom mediebroer, operationslys og loftspendler - uden problemer. Loftssystemet er der for at hjælpe operationspersonalet med at lave det, de er bedst til.

 

1 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

2 Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers, Harvard University, June 2016

3 https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-cleaning-products-could-put-health-of-staff-at-risk/2007528.article