Nyt

Ren luft på arbejdspladsen

torsdag - 01 august 2019

Har du prøvet at arbejde, mens du sad på en virkelig ubehagelig stol? Eller prøvet at føre en samtale med en kollega et sted med en masse larm? Hvis du har prøvet en af delene, lagde du nok mærke til, at det var meget sværere at arbejde end ellers. 

Det er fordi, skabelsen af et sikkert og behageligt arbejdsmiljø ikke kun handler om sundhed og sikkerhed, men i høj grad også om produktivitet. Som arbejdsgiver er du muligvis forpligtet til at sørge for ergonomiske stole til medarbejdere, der sidder ned i lang tid, og øreværnemidler til ansatte, der arbejder i støjende omgivelser. Men det giver også god mening kommercielt. 

Faktisk fandt University of Warwick i Storbritannien ud af, at glade medarbejdere i gennemsnit er 12% mere produktive1.

Og en af de største faktorer i forhold til medarbejdernes velvære og sundhed er ren luft. Men både kvaliteten og kvantiteten af luft, et ventilationssystem leverer på en arbejdsplads, kan have betydelig effekt på medarbejdernes tilfredshed, velvære, produktivitet og tilstedeværelse. Det er HVAC-filtreringssystemet, der dikterer disse to luftkvalitetsfaktorer.

Formindsk sygefravær 

92% af verdens befolkning indånder usikker luft i henhold til WHO². Men selvom »luftforurening« måske frembringer billeder af smog-fyldte storbyer, er luftforurening ikke kun et problem udendørs. Indendørs miljøer er typisk 2 til 3 gange mere forurenede end udendørs. Og da vi tilbringer omkring 90% af vores tid indendørs, er det kvaliteten af luften inden i bygninger, der spiller den største rolle for vores helbred. 

Især hvis du har din drift på steder med høj lokal forurening, er en del af dit ansvar som arbejdsgiver at beskytte dit team mod farlige forurenende stoffer. Men det handler ikke kun om sundhed og sikkerhed - det giver også mening set ud fra et forretningssynspunkt. 

Luftforurening står for omkring US$225bn i tabt arbejdsindkomst hvert år³. Mens du ikke kan gøre noget ved den luft, dine medarbejdere indånder, når de ikke er på arbejde, kan du sørge for en sikker luftkvalitet i dine bygninger, og det kan have en dramatisk effekt på sygefraværet. 

En sikring af luftkvaliteten betyder en formindskelse af de partikler, der kommer ind i din bygning med luftfiltre. Men det er også vigtigt at huske allergener. Alene i Storbritannien mister man 3,2 millioner arbejdsdage om året på grund af allergi-relateret fravær4.

Reducer indeklimasygdom 

I 1970erne forsøgte man at forbedre energieffektiviteten med mere tæt isolerede, men dårligt ventilerede bygninger. Disse nye bygninger havde lavere niveauer af frisk luft og højere niveauer af forurenende stoffer, hvilket førte til de første tilfælde af indeklimasygdom - med beboere og brugere, der led af øjenirritation, hovedpine, hoste og trykken for brystet på grund af det indeklima, de tilbragte deres tid i. 

Indeklimasygdom er stadig et problem i dag. Og en af de bedste måder at modvirke disse effekter på er at øge den mængde luft, der kommer ind i din bygning. En undersøgelse viste, at ved at øge mængden af indblæsningsluft fra 12 l/s til 24 l/s blev kortidssygefravær reduceret med 35%5. Denne undersøgelse skønnede værdien af øget ventilation til at være US$400 pr. medarbejder pr. år.

Gør produktion og præstation bedre 

Når dine ansatte er på arbejde, vil en tilgængelig levering af frisk luft også bidrage til, at de er mere produktive og effektive. 

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) undersøgte forholdet mellem luftkvalitet og produktivitet ved at sammenligne skrivehastighed med antallet af output-enheder. Den viste, at dårlig luftkvalitet og konsistent højere temperaturer sænkede præstationen med op til 10%6

Et andet studie, der fokuserede på fabriksarbejdere, viste, at en 5mg/m3 forøgelse af partikelmasse - et relativt lille udsving, der ikke var ualmindeligt i løbet af studiet - reducerede produktiviteten med 3%7.

Og luftforurening påvirker også medarbejdernes evne til at løse problemer og træffe beslutninger. Harvard University fandt, at hvis man fordoblede ventilationsgraden i et renrum-miljø, ville det øge den kognitive præstation med mere end 100%8.

Hvad kan du gøre? 

Forskning har vist, at ved blot at bruge US$40 pr. person pr. år på indendørs luftkvalitet, kan man øge medarbejdernes produktivitet med US$65009.

Men ligesom med alle andre investeringer, handler det om at vælge den rigtige løsning for at maksimere dit afkast. 

Når det handler om luftfiltre, er det ret ligetil at øge luftgennemstrømningen eller fange partiklerne. Det svære er at gøre begge dele på samme tid. Hvis du øger filtreringseffektiviteten for at forbedre luftkvaliteten, kommer du sandsynligvis til at kvæle luftstrømmen og forringe forsyningshastigheden. Hvis du går den anden vej og vælger et filter, der kan levere højere luftgennemstrømningshastigheder, får du typisk et filter med en lavere partikelseparations-effektivitet, der kan føre til en usikker luftkvalitet. 

Nøglen er at finde det perfekte medie mellem de to poler - hvor en tilstrækkelig mængde sikker luft bliver leveret med maksimal energieffektivitet. For at opnå det skal du se på dit driftsmiljø, så du kan finde det filtreringssystem, der fungerer bedst for dig. MANN+HUMMEL’s eco16 program gør lige præcis det ved at måle luftkvaliteten inden i og uden for din bygning, hvorefter det ideelle filtersystem konfigureres til din individuelle bygning. 

Et andet problem er allergener. Disse bittesmå proteinpartikler udledes, når pollen rammer filtermediet. Konventionelle luftfiltre tillader frie allergener at passere ind i luftstrømmen. Så hvis du opererer et sted, hvor allergener er et problem, kan du mildne dine medarbejderes lidelser på grund af allergi ved at se efter et filter som FreciousComfort, der blokerer frie allergener og forhindrer vækst af skimmelsvamp og bakterier.

1 New study shows we work harder when we are happy, Warwich University

2 World Health Organization, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, September 2016.

3 World Bank, The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action, June 2016.

4https://blog.firstcare.eu/allergy-awareness-week-ways-reduce-allergy-related-absence

5 Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints, Milton DK. Glencross PM. and Walters MD. 2000

6 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

7 Air pollution is making you worse at your job, Washington Post, November 2017

8 Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers, Harvard University, June 2016

9 Research shows if you improve the air quality at work, you improve productivity, The Conversation, May 2017