Nyt

Indendørs – Måske er det ikke så sikkert, som du tror

mandag - 26 marts 2018

Vi brugte ca. $100 milliarder på sikkerhedsprodukter til kommercielle bygninger i 20171. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en branche, som omsætter for $6 milliarder i USA alene2. De penge er godt givet ud til at gøre lokaler sikre, men der er i stigende grad risiko for, at det udelukkende anses for farligt på arbejdspladsen, og det er et alvorligt problem.

Luftforurening er nu den fjerdestørste dødsårsag3, som dræber syv millioner mennesker hvert år4. Selv om størstedelen af dødsfaldene forekommer i Kina og Indien, er luftforening et problem, der påvirker stort set alle: 92% af verdens befolkning trækker vejret i luft, der af Verdenssundhedsorganisationen vurderes som farlig 5. Livsfaren lurer ikke kun udenfor.

 

Giftige miljøer indendørs

Når vi tænker på luftforurening, tænker vi på en tåget skyline og en smogfyldt by. Det anses for mindre farligt at være indendørs – et sikkert sted langt fra den giftige udendørsluft. Ud af de syv millioner liv, der går tabt på grund af dårlig luftkvalitet, skyldes over 60% indendørs luftforurening4.

Det er der to grunde til. For det første tilbringer vi mere af vores tid indendørs – faktisk omkring 90% af vores liv – så dårlig indendørs luft har meget større indvirkning på vores velbefindende. For det andet er indendørs luftkvalitet som regel værre end udendørs luftkvalitet. Forurening indendørs er to til fem gange højere end udendørs forurening6.

Det er, fordi murene omkring os ikke udgør en uigennemtrængelig barriere mod forurening. Hver gang en dør, et vindue eller en udluftningslem åbnes, kommer forurenende stoffer ind udefra. Når de forurenende stoffer først er kommet ind, kan de ikke komme ud igen – især ikke i de nyeste, luftisolerede og energieffektive bygninger.

Den indelukkede udefrakommende forurening blandes med forurening skabt i bygningen – fra kilder såsom maling, møbler, kommerciel aktivitet, madlavning og rengøringsprodukter. Resultatet er en cocktail af forurenende stoffer, som, når de inhaleres, kan føre til en række sundhedsproblemer, fra astma til hjertesygdomme og diverse kræftformer.

 

Et spørgsmål om sundhed og sikkerhed

Lige som asbestsager fra fortiden fortsat skaber problemer for virksomheder idag, har organisationer pligt til at beskytte deres medarbejdere og andre, der benytter deres indendørsmiljø, mod at blive udsat for luftforurenende stoffer. Men hvad kan du gøre for at beskytte folk i din bygning, efterhånden som luftforureningen forværres?

 

Vær bevidst

Det anbefales ikke at opføre sig, som man plejer, i perioder med særligt stor luftforurening. Enkle handlinger kan bidrage til at begrænse de skadelige effekter af de forurenende stoffer, såsom at begrænse udendørs aktivitet, åbne så få vinduer som muligt og øge luftstrømsraterne fra filtrerede HVAC-systemer. Men for at finde ud af, hvornår man skal handle, er det vigtigt at holde øje med forureningsniveauet i lokalområdet. OurAir smartphone applikationen fra MANN+HUMMEL giver et realtidsbillede af luftforureningen på det sted, hvor du befinder dig, samt anbefalinger om risikobegrænsning i din bygning.

 

Check din beskyttelse

Luftfiltre er det bedste forsvar mod luftforurening, men de kan kun yde beskyttelse, hvis de fungerer ordentligt. Ofte installeres filtre og glemmes, indtil luften i bygningen bliver for dårlig, eller et vedligeholdelsesfirma ringer for at udskifte dem. På det tidspunkt kan filtrene være beskadiget, så forurenende stoffer slipper igennem. Derfor bør man kontrollere filtrene regelmæssigt for at sikre sig, at de er i god stand og fungerer optimalt. Check også, at de filtre, som du har installeret, er den rigtige størrelse – et filter med de forkerte specifikationer beskytter ikke ordentligt.

 

Få fat i de rigtige redskaber til opgaven.

Endelig skal du sørge for, at filtreringsniveauet passer til din bygning. Hvis filtreringseffektiviteten er for lav, kan de forurenende stoffer komme ind i bygningen og skade HVAC-systemets delene og kompromittere luftkvaliteten indendørs. Hvis filtreringseffektiviteten er for høj, kan filteret kvæle luftstrømmen, hvilket vil føre til dårlige recirkulationsrater, et ubehageligt indendørs miljø og højere driftsomkostninger.

Vores eco16 program kan identificere den perfekte filterkonfiguration til dit system. Vi vil analysere dit driftsmiljø, dit luftkvalitetsbehov samt luftforureningsniveauerne inden i og uden for din bygning og skabe et filtersystem, som vil garantere dig et sikkert luftkvalitetsniveau med de lavest mulige omkostninger. Besøg vores hjemmeside om eco16 filterstyringssystemet  for at få mere at vide …

 

1 Global Commercial Security Market Size Expected to Exceed USD 187 Billion by 2023, Today in Finance, maj 2017

2 Occupational Health & Workplace Safety Services in the US: Market Research Report, Ibis World, november 2016

3 BBC, Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says, februar 2016

4 World Health Organization, 7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution, marts 2014.

5 World Health Organization, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, september 2016.

6 EPA, Total Exposure Assessment Methodology (TEAM) Study, 1985.