Nyt

Hvorfor forsyne din bygning med ren luft?

torsdag - 03 august 2017

Et HVAC-luftfilter renser luften, der trænger ind i din bygning. Men hvorfor har du i det hele taget brug for ren luft? Det oplagte svar er at beskytte personer i din bygning og andre dele af dit HVAC-system mod luftbårne forurenende stoffer. Men den rette luftkvalitet i din bygning kan medføre endnu større fordele for dig - fordele, der øger såvel produktivitet som rentabilitet.

Vi ved det. Køb af luftfiltre anses normalt ikke som et spændende, værdiskabende køb på samme måde som nye computere eller en maskine. De fleste virksomheder køber luftfiltre, fordi de skal. Det er et rutinemæssigt køb; udskiftning af en nedslidt del med en ny. Og derfor er det ofte en hurtig proces uden megen analyse for at finde ud af, om det eksisterende filtersystem leverer alt det, som det kan. Det handler normalt om at se på, hvad der er installeret på nuværende tidspunkt og udskifte det med noget tilsvarende.

Og hvad er der galt med det? Måske ikke noget, hvis du ikke har megen tid og ikke bekymrer dig om omkostningerne i løbet af filtrets levetid. Men der ligger mere bag et simpelt luftfilter end man skulle tro. Og for at se, hvorfor et luftfilter fortjener din opmærksomhed, skal vi se lidt nærmere på luftfiltrets funktion.
 

Mere end beskyttelse af dele

For mange er et HVAC-luftfilter bare en måde til at beskytte resten af luftbehandlingsanlægget. Og filtre forhindrer at spoler og andre dele bliver forurenet, tilstoppede eller beskadiget – forlænge deres levetid og holde HVAC-systemet effektivt.

Men et filter bringer mere til bordet end dette.

Dårlig luftkvalitet er et globalt, voksende problem. 92 % af os indånder luft, der klassificeres som usikker af Verdenssundhedsorganisationen1. Og det har forhøjet luftforurening til den fjerde mest almindelige årsag til dødsfald på verdensplan2 – dødsårsagen for omkring syv millioner mennesker hvert år1.

Mens der ikke er meget, som vi kan gøre på kort sigt med hensyn til luftforurening udendørs, kan vi beskytte mennesker, når de er indendørs.

Partikelformigt materiale (PM) er en af de mest almindelige og skadelige bestanddele i luftforurening. Det forårsager øje-, næse-, hals-, og lungeirritation, og langtids eksponering kan føre til bronkitis, nedsat lungefunktion, hjertesygdom og forskellige kræftformer. Det rette luftfilter vil dog stoppe PM og sikre, at dit indendørsmiljø er et rent og sundt sted at være. Og det medfører en række forskellige fordele – afhængigt af, hvilken bygningstype der er tale om.
 

Filtrering på arbejde

Hvis du har et kontor eller anden type arbejdsplads, lægger du sandsynligvis en del kræfter i at maksimere produktiviteten. Og også her kan luftfiltre hjælpe. En undersøgelse udført af REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) har undersøgt forholdet imellem luftkvalitet og produktivitet – især maskinskrivningshastighed og antal producerede enheder. Det blev konstateret, at dårlig luftkvalitet og forhøjede temperaturer nedsatte konsekvent ydeevnen med op til 10 %3.

Og det er ikke bare et spørgsmål om at nedsætte forureningsgraden i luften, det drejer sig også om at forbedre luftgennemstrømningen. For høje kravspecifikationer af et filters filtreringsklasse er en af de mest almindelige årsager til dårlig luftgennemstrømning. Det vil koste dig mere i energiforbrug, og det kunne også være skyld i medarbejderfravær. En forskningsundersøgelse fandt frem til, at kortvarigt sygefravær var 35 % mindre på kontorer, der får tilført en luftmængde på 24 l/s sammenlignet med bygninger med en tilført luftmængde på 12 l/s4. Ifølge denne undersøgelse blev den anslåede værdi af øget ventilation $400 pr. medarbejder pr. år.

Og en reduktion af fraværet er også til gavn inden for uddannelsesområdet, hvor valg af det rigtige filter kan hjælpe skoler og universiteter med at forbedre studenternes velvære og øge fremmødet.

Luftfiltrenes evne til at beskytte personers helbred strækker sig ligeledes til hospitaler og andre sundhedsfaciliteter. Her fanger luftfiltre mikrober og bakterier såvel som forurenende stoffer – som hjælper patienter til at komme sig hurtigere, nedsætter risikoen for postoperativ infektion og hæmmer spredning af sygdomme.
 

Ren luft som salgsargument

Hvis du driver en fritidsfacilitet eller detailbutik, er der fordele ved et effektivt filtersystem ud over nedsat fravær og højere produktivitet. Efterhånden som bevidsthed om luftkvalitet vokser, tager flere og flere folk skridt til at beskytte sig mod forurening – bare se på ansigtsmaskernes stigende popularitet som bevis herpå. Så for ejere af detailbutikker og andre bygninger, hvor folk vælger at tilbringe deres tid, giver luftfiltre nu mulighed for at vise, at du udviser omhu, opfylder sundheds- og sikkerhedskrav og skaber et miljø, der får folk til at blive i længere tid og komme oftere.

Men filtre beskytter mere end mennesker. I bygninger, der huser dyrt udstyr (såsom datacentre) eller uvurderlige artefakter (såsom museer), kan filtre forhindre, at forurenende stoffer beskadiger eller ødelægger værdifulde, skrøbelige eller uerstattelige aktiver.
 

Høste disse fordele

For at opnå disse fordele, skal du sikre dig, at dit filtersystem kan klare opgaven. Forkert specificerede, installerede eller dårligt monterede luftfiltre fører kun til højere energiregninger, skader på andre dele af HVAC-systemet og meget mere – som vi har set ovenfor.

For at kunne identificere det rigtige filtersystem skal din bygning og driftsmiljøet analyseres. Har du høje forureningsniveauer uden for din bygning? Er der nogen lokale forureningskilder såsom fabrikker eller byggepladser? Har du problemer med dårlig ventilation? Det kan betale sig at finde det rigtige filtersystem. Er det forkert, kan det blive dyrere end du tror.

Med vores eco16-program kan vi foretage en komplet analyse af din lokalitet, herunder måling af luftkvaliteten indeni og udenfor din bygning. Vi konfigurerer derefter det ideelle filtersystem, der opfylder dine individuelle behov, på grundlag af rigtige data. Denne konfigurering vil give dig et sikkert luftkvalitetsniveau og de laveste mulige omkostninger – herunder køb, energiforbrug og bortskaffelse.

For yderligere information henvises til vores eco16 sektion.

 

1 Verdenssundhedsorganisationen, World Health Organization, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, september 2016.

2 BBC, Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says, februar 2016.

3 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006.

4 Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints, Milton DK. Glencross PM. and Walters MD. 2000.