Begivenheder

IGCT International Gas Turbine Conference

10 oktober 2018 - 11 oktober 2018

Den internationale gasturbinekonference er en veletableret og berømt konference, som holdes hvert andet år. Målet er at øge bevidstheden om udviklingen i teknologien til udvikling af gasturbiner (GT) - fra olie og gas-, strømproducenters og de industrielle operatørers perspektiver - og at udforske og udveksle ideer med GT-eksperter fra hele værdikæden, der kommer fra alle kontinenter. Det giver også mulighed for at mødes og diskutere gasturbinernes rolle i fremtidens energiscenarier med beslutningstagerne. Konferencen sætter fokus på energimarkedets muligheder i Europa og på nøglemarkederne verden over, og præsenterer og formidler de seneste F&U-aktiviteter mht. fleksible, effektive og miljøvenlige gasturbiner.