Forurenings kontrol

Forbrænding, metalbearbejdning, kemiske processer, materialehåndtering - antallet af forurenende stoffer der opstår i forbindelse med industrielle processer er højt. Her er det afgørende at beskytte de umiddelbare og bredere miljøer fra disse forurenende stoffer for at bevare aktiver, den naturlige verden, og endda selve livet.

Det er her Forurenings kontrol - Emissions Management - kommer ind i billedet. At beskytte det udendørs såvel som de indendørs miljøer fra de negative virkninger af industrielle proces-emissioner og gøre det muligt for fabrikanterne at overholde regulatoriske retningslinier og bestemmelser.

På trods af den brede vifte af genererede forurenende stoffer, har MANN+HUMMEL udviklet en tilpasset portefølje af løsninger til at kontrollere alle former for forurenende stoffer i alle driftsmiljøer. Fra støv og giftige partikler, til ætsende gasser og lugte, MANN+HUMMEL kan levere filtreringsløsningen.