Tjenester

Et forkert monteret eller vedligeholdt filtreringssystem vil ikke blot skabe problemer med hensyn til optimal ydeevne, i nogle miljøer kan det udgøre en potentiel fare for mennesker og det udstyr det var designet til at beskytte. På grund af dette, er det afgørende, at have det samme niveau af omtanke for installation og vedligeholdelse af dit HVAC luftfiltreringsanlæg, som blev givet til udvælgelsen af det.

Levering, tilpasning og bortskaffelse

Som filtreringseksperter, har vores fuldt uddannede team af ingeniører al den ekspertise og erfaring nødvendig for at sikre, at dit HVAC filtersystem er installeret korrekt og yder på sit optimale niveau. Som godkendt affaldstransportører, kan vi tilbyde dig en bortskaffelsesservice, til at fjerne alle dine gamle HVAC luftfiltre fra stedet og bortskaffe dem efter gældende miljø-og affaldsstandarder.

Denne service er forsynet med al relevant dokumentation, såsom risikovurdering, metode erklæringer og affald meddelelser, og i henhold til sundheds-og sikkerhedsstandarder.

Filterovervågning

At sikre, at HVAC filtreringssystemer fortsætter med at fungere på det optimale niveau, tilbyder vi en komplet filterovervågning. Gennem on site inspektioner og test, vil vi give dig en omfattende situationsrapport, med nøjagtig beskrivelse af tilstanden på dine HVAC filtre og med anbefalinger til forbedring / opgradering hvor det er nødvendigt.

Denne rapport kan give en historisk og løbende registrering af resultaterne af dit system, med trykfald testresultater og en log over eventuelle problemer og tilhørende afhjælpende arbejde. Den kan også fungere som en påmindelse til filterskift og en hygiejne rapport til sikkerhed og sundheds dokumentation. Med forskellige filterovervågnings pakker, kan vi give dig så meget hjælp, som du har brug for.

IAQ system inspektion og overvågning

Med henblik på at fastslå og / eller overvåge hygiejne og effektivitet på dine systemer, kan MANN+HUMMEL foretage en start eller regelmæssige tilstandsundersøgelser og / eller overvågningsinspektioner af alle komponenter (AHU og kanalsystem) på dit ventilationsanlæg. En skriftlig rapport vil blive udarbejdet for at gøre dig opmærksom på enhver forringelse eller emner af interesse, før de når det punkt, hvor dyrt afhjælpende arbejde er nødvendigt.

Hygiejne vedligeholdelse og lovpligtig kontrol

Opretholdelse af hygiejniske ventilationsanlæg vil ikke kun bidrage til at opretholde IAQ af en bygning, men vil også fastholde den tilsigtede energieffektivitet og luftstrøm i et system. For eksempel vil en forurenet spole ikke blot reducere den termiske overførselseffektivitet, men også kræver et større energiforbrug til at flytte luft igennem den. Desuden kan beskidte komponenter (spoler, kanalsystem osv.) inden i et ventilationssystem føre til øget bakterievækst og derfor er potentialet tilstede for at disse forurener luften i en bygning og påvirker sundheden for beboerne.

Regelmæssig vedligeholdelse kan ikke blot bidrage til at opretholde effektiviteten og hygiejnen i et system, det kan det være et krav for at opfylde en pligt til at udvise omhu. Vokes Airs in-house ekspertise kan guide dig igennem hvad der kræves, for at gøre dig i stand til at opfylde jeres pligt til at udvise omhu og fastholde gode IAQ med sundhed, effektive ventilationssystemer.

Site Assessment Revision

Vores erfarne ingeniører kan besøge din virksomhed for at vurdere hele dit system og give en detaljeret analyse af enhver del af dit AHU. Denne revision vil give dig fuldt detaljerede oplysninger om:

  • Muligheder for omkostningsreduktion
  • Optimerings anbefalinger
  • Livscyklusomkostningsberegninger
  • Reduktion af energiforbrug analyse
  • Filterskiftproces
  • Bortskaffelses anbefalinger
  • Samlet evaluering af site omkostningerne

Denne information er forsynet med tilhørende omkostningsberegninger og præsenteret i definerede kategorier, afhængig af investeringer og nødvendig tid til at gennemføre anbefalinger.