Perfekt Harmoni

Udsat for et stigende pres udefra, invisterer førende forsyningsvirksomheder stadig mere for at forbedre kompatibiliteten af fossile kraftværker med miljøet. Disse organisationer anerkender vigtigheden af at udnytte den bedste tilgængelige teknologi til reduktion af miljøbelastningen fra kraftværker, i overensstemmelse med ISO 14001.

Ligeledes har en stadig mere forurenet verden en indvirkning på elproduktion operatører, med værdifuldt udstyr som trues af øget luftforurening. I denne situation, spiller luftfiltrering en primær rolle for at beskytte udstyr til elproduktion fra miljøet og miljøet mod elproduktion.

Luftindtagssystemer beskytter det mest værdifulde udstyr for et moderne kraftværk, fra nedbrydning forårsaget af udsættelse for udendørs luftforurening, mens specialiserede procesfiltre forhindrer spild af forurenende udstødningsgasser, som olietåger, i atmosfæren.

I denne situation giver MANN+HUMMELs sortiment af filtreringsløsninger svaret. At mindske indvirkningerne fra elproduktionen på miljøet, med systemer såsom olietåge udskillere og filtre til udluftningstanke, samt beskytte elproduktionen fra luftforurenende stoffer med komplette luftindtagssystemer, fra vejr lameller til HEPA-filtre.