Terminology

Aktivt kolfilterFilter som utnyttjar aktivt kol för att filtrera bort gasföroreningar och lukter från luften. Gasadsorptionsfilter...
AdsorptionEffekten som fångar gasföroreningar genom en fysikalisk eller kemisk process som sker på ytan av ett filtreringsmaterial.
AHU**Air Handling Unit
Engelskt uttryck för ventilationsaggregat som normalt består av fläkt, värmeväxlare, värmebatteri och kylaggregat..
LuftflödeDen volym luft som passerar en viss tvärsnittsyta under en viss tid. Anges normalt som m³/s, m³/h eller l/s.
LuftfilterEn produkt vars funktion är att ta bort föroreningar ur en luftström.
Gravimetrisk avskiljningsgradEtt mått som anger ett filters förmåga att avskilja ett standardiserat teststoft från luften som passerar genom filtret. Anges som viktprocent.
ASHRAE**American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
En amerikansk branshorganisation som bland annat har utvecklat standardiserade provningmetoder för luftfilter (ASHRAE 52.2).
PåsfilterEn filtertyp där filtermediat är utformat som fickor för att ge en större filteryta. Påsfilter...
SprängtryckDet tryckfall då ett luftfilter får mekaniska skador och blir obrukbart.
RenrumEtt renrum är ett slutet rum som vanligtvis används för tillverkning eller forskning med en låg nivå av partiklar, bakterier och gasföroreningar. Ett renrum har en kontrollerad nivå av kontamineringar och klassas efter antal partiklar/m³. Renrum kräver vanligtvis HEPA eller ULPA filtrering.
CoalescerfilterEtt filter som används för att ta bort vattendroppar ur luften
Grovt dammPartiklar som är större än 10 µm och är synliga för blotta ögat.
KompaktfilterEtt filter som har en ytförstorad filtreringsyta genom att materialet har veckats (vanligtvis i 2V eller 4 V design). Ytförstoringen ger lägrre starttryckfall och högre stofthållningsförmåga. Kompaktfilter...
DjuppleatEn filtertyp där filterytan har ytförstorats genom att materialet veckats och separerats med metallseparatorer.
DHC**Dust Holding Capacity
Ett prestandamått som mäts enligt EN779 och motsvarar den stoftmängd som kan matas in i luftfiltret innan det når sitt sluttryckfall (250 Pa för grovfilter, 450 Pa för finfilter).
DiffuserTilluftsdon som ger ett parallellströmningsliknande luftflöde.
NedströmsBenämning på luften efter filtret, d.v.s. renluftsidan.
EffektivitetFörhållandet mellan antal partiklar som fastnar i filtret och antalet partiklar uppströms filtret. Utrycks som en procentsats.
Electrostatiskt filterFiltreringssystem som använder spänningsfält som byggs upp med hjälp av plåtar och trådar. Trådarna laddar upp partiklarna som senare attraheras av plåtarna som har motsatt polaritet.
EUROVENTBranschorganisation som kontrollerar VVS-företag genom oberoende provning. Bland annat kontrollerar de att anslutna filterföretag levererar den filterklass och det tryckfall som de anger.
EPA*

*Efficient Particulate Air
Filter Ett filter med en MPPS mellan 85-99,5 %,klassificerat enligt EN 1822.

FrånluftLuft som passerat frånluftsdonet.
FronthastighetLuft som passerat frånluftsdonet.
FibersläppSee Se Shedding.
Filter AreaDen effektiva filterarean i ett filter som luft kan passera igenom.
FilterklassEtt prestandamått som anger ett filters filtreringsegenskaper uppmätt enligt EN779 (G1-F9) eller EN1822 (E10-U17).
FilterramRamen som håller ihop filtermaterialet. Finns i olika material för att passa till olika applikationer.
FilterskåpEnhet som installeras i ventilationskanalen för att möjliggöra installation av filter. Filterskåp...
SlutfilterDet sista filtersteget i ett filtreringssystem med flera steg.
SluttryckfallDet tryckfall då det är rekommenderat att byta filter (unikt värde för varje ventilationsaggregat). Sluttryckfallet kan också vara det tryckfall som filtret har testats till vid klassificering av filtret.
Fint dammPartiklar med en storlek mellan 1 och 10 µm. Osynliga för blotta ögat..
TätningslistMonteras på filterramen för att säkerställa att ingen luft och luftföroreningar kan ta sig runt filtret.
GlasfibermediaEtt filtermedia tillverkat av glasfiber.
FettfilterFilter som normalt används i köksventilation. Filtren är tvättbara.
HEPA**High Efficiency Particulate Air
Ett filter med en MPPS mellan 99,95-99,995% och klassificerat i H-klassen enligt EN 1822. Kallas även absolutfilter. HEPA filter...
HVACHeating, Ventilation and Air Conditioning
IAQ**Indoor Air Quality
Luftkvalitet på inomhusluft.
FörbränningsbartEtt filter som kan förbrännas utan att avge farliga ämnen.
Laminärt luftflödeFörkortas ofta LAF och innebär att man har en turbulensfri luftströmning. Blandas ofta ihop med parallellströmning.
LCC**Life Cycle Cost
Den totala kostnad som uppstår på grund av filter under hela livscykeln. Begreppet innefattar inköp och installation, energikostnad (energi som krävs för att övervinna tryckfallet som uppstår över filtren) samt kostnader för avfallshantering. I många fall så har ett filter med högre inköpspris en lägre LCC än ett billigt filter eftersom man får ett lägre tryckfall eller en längre drifttid. Vi kan hjälpa er att beräkna LCC för just era aggregat. Kontakta oss för mer information.
IntagsgallerEtt filtreringssystem som fångar upp och dränerar bort vattendroppar.
Mechanical FiltrationA method of filtration which relies upon the gaps between the fibres of the media being smaller than the particles needed to be stopped.
MediaThe material through which the air passes during filtration.
Media Pads and RollsFilter media which is to be inserted into a filter frame. Typically supplied in either reel form or cut-to-size. Air Filter Media...
MigrationMovement of collected dust in the filter media in the direction of the air flow.
Mini PleatMedia that has been folded into smaller formations so it possesses excellent filtration characteristics.
MPPS**Most Penetrating Particle Size
The maximum particle diameter which will penetrate through the filter medium.
Nanofyne+™ Technology

A revolutionary technology trademarked by MANN+HUMMEL which uses nano fibres (fibres of less than 1 µm in diameter). Nanofyne+™ Technology means that a filter can offer an incredibly low pressure drop without compromising efficiency. Revo II...

Operating TemperatureThe temperature in which a filter is able to operate.
Outdoor AirAir which has yet to go through any kind of application.
Panel FiltersFilters consisting of flat or pleated media packs surrounded by a frame (usually cardboard, plastic or metal). Panel Filters...
Pleated/PleatsFilter media which is formed into homogenous shapes.
Pre-filterUsed in multi-stage applications to remove larger particles. Pre-filters often protect the more efficient filters found in the next stage and extend their life time.
Pressure DropThe difference in pressure between two points immediately upstream and downstream of a filter carrying an air flow. Also known as the resistance or differential pressure.
Recirculation AirAir which has been through an application or AHU, and is to be re-used.
Relative HumidityThe level of humidity in which a filter can operate. Expressed as a percentage of the maximum amount of water vapour that could be present if the vapour were at its saturation conditions.
Safe Change SystemA filter housing that is sealed to allow the filters to be changed inside a protective system which eliminates the opportunity for any of the captured particles to be released into the surrounding environment. Particularly used in the filtration of harmful, toxic and radioactive substances in nuclear, biological and chemical applications. NSC Safe Change System...
SealantA material used to seal the gaps within a filter, e.g. when attaching the media to a frame.
Service LifeThe length of time before a filter reaches the recommended final resistance and must be changed or cleaned.
SheddingThe release of previously collected particles or fibres from the filter into the downstream air flow.
Suspended MatterParticles smaller than 1 µm and invisible to the naked eye.
Synthetic MediaA media made from a polymer material. Used for is electrostatic characteristics and the vast array of differing materials available.
ULPA**Ultra Low Penetration Air
Filters with an efficiency greater then 99,9995 % for MPPS. ULPA Filters...
ULPACATS**ULPA Computer Aided Test System
A highly specialised method of testing the effectiveness of ULPA filters. A test aerosol, like DEHS is emitted into the up stream air flow to measure the amount of particles still present downstream, once it has passed through the filter by using laser particle counters on both sides. For further information click here...
Uni-directional FlowA controlled air flow in a specified direction and continuous velocity in approximately parallel, low turbulent streamlines (also see Laminar Flow above).